Emlak Kursu
Emlak Kursu Örnek Sorular
Email address *
1. Aşağıdakilerden hangisi doğru iletişim kurallarından değildir? *
5 points
2. Tapuda satış işlemi yapılacağı istenen belgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? *
5 points
3. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmiş gayrimenkullerde, her bir bağımsız bölüm için zemindeki ortak mülkiyet payına ne denir? *
5 points
4. Bir satış işleminde satıcı ve alıcının fotoğraflarının yapıştırılarak taraflarca imzalanan belgeye ne ad verilir? *
5 points
5. Tapu müdürlüğünde tapu harcı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır? *
5 points
6. Büyüklüğü 1500 m2 olan bir arsada TAKS :0,50 KAKS :1,5 ise taban alanı maksimum kullanım ile toplam inşaat alanı en fazla kaç kat üzerine kurulabilir? *
5 points
7. Şufa hakkının kullanılmasında, satıcının ön alım sahibine bildirmesi veya bildirmemesi durumlarında hak düşürücü süreler hangisidir? *
5 points
8. Mirasçılık belgesi (veraset) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? *
5 points
9. Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işleme ne denir? *
5 points
10. Veraset ve intikal beyannamesinde itiraz(reddi miras) ne kadar zaman içerisinde verilmelidir? *
5 points
Next
This content is neither created nor endorsed by Google.