Moodle - zkušenosti s e-learningovým systémem

Prosím o zodpovězení následujících otázek. Výsledky dotazníku budou sloužit ke zkvalitnění výuky na škole.

Jedná se o anonymní dotazník!!!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question