„Nadaj kulturze nowy wymiar” – warsztaty dla animatorów kultury
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Miejsce pracy (nazwa instytucji/organizacji, miasto, stanowisko) *
Your answer
Proszę opisać 2 projekty/wydarzenia kulturalne lub społeczne, które Pan(i) koordynował(a) / współkoordynował(a) w ciągu ostatnich 3 lat. Jaka była Pani/Pana rola? Co udało się osiągnąć poprzez realizację tych działań? *
Your answer
Dlaczego chce Pan(i) wziąć udział w projekcie „Nadaj kulturze nowy wymiar”? *
Your answer
Co Pan(i) uważa za kluczowe w pracy animatora kultury? *
Your answer
Oświadczam, że moje doświadczenie zawodowe w zakresie animacji kultury wynosi pomiędzy 2 a 5 lat. *
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem projektu „Nadaj kulturze nowy wymiar” (www.centrumjp2.pl/nowywymiarkultury) i akceptuję wszystkie zawarte w nim postanowienia. *
Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o projekcie? *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu wzięciu w rekrutacji do projektu „Nadaj kulturze nowy wymiar” (dalej: „Projekt”), organizowanym przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, 00-372, przy ul. Foksal 11. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: nknw@centrumjp2.pl , co będzie skutkować usunięciem moich danych z zasobów Centrum Myśli Jana Pawła II. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji do Projektu. *
* Organizator informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Projekcie jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 1/2006; NIP 5252357081, REGON 140469560. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 826 42 21, e-mail: iod@centrumjp2.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Projektu, w tym promocji Projektu, archiwizacji i ewaluacji Projektu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator przekazuje dane uczestników Projektu podmiotowi świadczącemu na rzecz Organizatora usługi hotelowe zapewnione w trakcie Projektu. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. Administrator będzie przechowywał dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, tam, gdzie dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla których je zgromadzono. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service