"အားလံုးေလ့လာဂ်ပန္စာ" အေျခခံအဆင့္ သင္ၾကားနည္း ေဟာေျပာပြဲစာရင္းေပးသြင္းရန္ပံုစံ
J-SAT Group တည္ေထာင္မႈႏွစ္၂၀ျပည့္၊ Minna no Nihongo ထုတ္ေဝမႈႏွစ္၂၀ျပည့္ႏွင့္အတူ “အားလံုးေလ့လာဂ်ပန္စာ အေျခခံအဆင့္” စာအုပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္ထုတ္ေဝေရာင္းခ်ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မႏၱေလးႏွင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အားလံုးေလ့လာဂ်ပန္စာ အေျခခံအဆင့္ သင္ၾကားနည္းေဟာေျပာပြဲအား ျပဳလုပ္က်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ပြဲလွ်င္ လူဦးေရ (၈၀) ဦး ကန္႔သတ္ထားေသာေၾကာင့္ အရင္ဦးစြာ စာရင္းေပးသြင္းလာသူမ်ားအား သတ္မွတ္အေရအတြက္အတုိင္း ေရတြက္၍ လက္ခံသြားပါမည္။
အမည္ *
Your answer
အသက္ *
Your answer
က်ား/မ *
အီးေမး(လ္)
Your answer
ဖုန္းနံပါတ္ *
Your answer
လိပ္စာ *
Your answer
သင္သည္မည္သည့္ ေဟာေျပာပြဲကို တက္ေရာက္ပါမည္နည္း။ *
ေအာက္ပါတို႔အနက္မွ သင္၏ဂ်ပန္စာ Level ကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။ *
ေအာက္ပါ အခ်က္ထဲမွ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။ *
သင္သည္ ယခုလက္ရွိ ဂ်ပန္စာသင္ၾကားေနပါက မည္သည့္စာအုပ္ကို အသံုးျပဳ၍ သင္ၾကားေနပါသနည္း။ *
သင္၏ ဂ်ပန္စာ စာသင္သက္ကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။ *
သင္သည္ ယခု လက္ရွိဂ်ပန္စာသင္ၾကားေပးေနပါက မည္သည့္စာသင္ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေပး ေနပါသနည္း။ (ယခုလက္ရွိ ဂ်ပန္စာ မသင္ၾကားေသာသူမ်ား မျဖည့္ဘဲ ထားခဲ့ႏုိင္ပါသည္)
Your answer
ယခု Seminar ပြဲႏွင့္ပက္သက္ျပီး မည္သည့္ေနရာမွ ၾကားသိခဲ့ပါသနည္း။ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service