Φόρμα Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και Εργαζομένων σε αυτούς

Σε αυτήν τη φόρμα η ΠΟΥΟΕΒ καταγράφει τους ΟΕΒ όλης της χώρας, ανεξαρτήτου μορφής των, καθώς και τους εργαζομένων σε αυτούς. Όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για χρήση της ΠΟΥΟΕΒ και μόνον.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question