Formularz zgłoszenia na kurs Fastryga 2018

W celu zarejestrowania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje na temat kursu znajdują się na stronie: http://fas.org.pl/aktualnosci
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Reprezentowana instytucja/organizacja

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Uwagi organizacyjne

  Warunki uczestnictwa: - Wypełnienie formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty w wysokości podanej w zaproszeniu; - Opłata wstępna wynosi 200 zł (opłata zostanie zaliczona na poczet 1 zjazdu); -Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na kurs. Informację o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo drogą e-mail lub telefonicznie; - Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na kurs należy w ciągu 3 dni dokonać przelewu. W przypadku nieuiszczenia opłaty wolne miejsce zostanie zaproponowane osobie z listy rezerwowej; - Organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegu; - Liczba miejsc jest ograniczona; - Formularz i opłata są również podstawą do wystawienia faktury VAT za szkolenie bez podpisu odbiorcy. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji i danymi do przelewu. Warunki rezygnacji: W przypadku nieuiszczenia opłaty wstępnej w terminie 3 dni od zakwalifikowania na szkolenie rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje automatycznie.
  This is a required question
  This is a required question