Registračný formulár/Registration form
Slúži ako prihláška na 8. medzinárodnú vedeckú konferenciu "CMDTUR 2018", ktorá sa uskutočni 4.- 5.októbra 2018 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.
It serves as an application form for the 8th International Scientific Conference "CMDTUR 2018" which will be held from 4th to 5th October 2018 at the premises of University of Žilina.
Priezvisko / Surname *
Your answer
Meno / Name *
Your answer
Titul / Title *
Your answer
Názov organizácie / The name of the organization *
Your answer
Adresa, PSČ / Address, ZIP Code *
Your answer
E-mail *
Your answer
IČO /Company ID *
V prípade, že nemáte pridelené IČO, uveďte - nie. / If you don't have an Company ID, enter - no.
Your answer
IČ DPH resp. DIČ / VAT ID *
V prípade, že nie ste platcom DPH, uveďte - nie. / If you are not a VAT payer, enter - no.
Your answer
Telefónne číslo, fax / Telefon number, fax *
Your answer
Fakturačná adresa / Billing address
V prípade, ak sa fakturačná adresa nezhoduje s vyššie uvedenou adresou. / If the billing address doesn't match the address above.
Your answer
Mám záujem zúčastniť sa konferencie: / I am interested in attending the conference:
1. deň/1st day
2. deň/2nd day
Aktívna účasť (prednášajúci) / Active participation (Lecturer) - 204€
Aktívna účasť (prednášajúci a publikovanie vo WoS) / Lecturer (active participation and publishing in the WoS) - 288€
Pasívna účasť (účastník) / Passive participation (Participant) - (jeden deň/one day) 132€ / (dva dni/ two days) 228€
Mám záujem o: / I am interested in:
Prvý článok / First Paper
Každý účastník konferencie môže byť autorom, resp. spoluautorom maximálne dvoch príspevkov. / Each participant of the Conference can be an author or co-author of maximum of two papers.
Meno autora (autorov) / Author/s name/s
Your answer
Názov príspevku / Paper title
Your answer
Abstrakt / Abstract
Maximálne 150 slov. / Maximum 150 words.
Your answer
Druhý článok / Second Paper
Každý účastník konferencie môže byť autorom, resp. spoluautorom maximálne dvoch príspevkov. / Each participant of the Conference can be an author or co-author of maximum of two papers.
Meno autora (autorov) / Author/s name/s
Your answer
Názov príspevku / Paper title
Your answer
Abstrakt / Abstract
Maximálne 150 slov. / Maximum 150 words.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service