EDUKACJA DOMOWA
WSTĘPNA KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO EDUKACJI DOMOWEJ W KATOLICKIM PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR DOMINIKANEK IM. BŁ. S. JULII RODZIŃSKIEJ w Piotrkowie Trybunalskim
Email address *
NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA *
DATA URODZENIA DZIECKA *
MM
/
DD
/
YYYY
ZAPIS DO KLASY: *
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA *
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA *
NUMER TELEFONU - KONTAKTOWY - RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA *
O SZKOLE/ PRZEDSZKOLU WIEM...
INNE, WAŻNE ZDANIEM RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA *
OŚWIADCZENIE I ZGODA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. oświadczam, że dane zawarte w karcie zapisu dziecka do Szkoły są zgodne z prawdą. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie do celów edukacyjnych,związanych z realizacją zadań statutowych szkoły oraz rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r nr 100, poz. 1024)Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przypadku ich niepodania realizacja celu rekrutacyjnego, a w związku z tym przyjęcia dziecka do Szkoły nie będzie możliwa *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy