Formularz zgłoszeniowy na Ultramaraton Kaszubska Poniewierka 2019
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Adres zamieszkania *
Your answer
Dyspozycyjność *
Required
Przydział zadań *
Required
Dodatkowe informacje
Your answer
Rozmiar koszulki *
Czy potrzebujesz noclegu?
Ogólna klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,s. 1) – dalej RODO – informujemy że:1. Administratorem przekazanych powyżej danych osobowych przez Pana/Panią jest Stowarzyszenie „Aktywni w Trójmieście”, ul. Romualda Traugutta 15/5, 80-221 Gdańsk, NIP: 9571084710; KRS: 0000609692, adres e-mail:wolontariat@kaszubskaponiewierka.pl; 2. Celem zbierania danych jest wykonanie porozumienia o świadczeniu usług woluntarystycznych; 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych; 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania porozumienia o świadczeniu usług woluntarystycznych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zwarcie takiej umowy oraz realizacja jej celu. 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa; 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu; 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych; 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service