Přihláška na trénink klubu Prague Parkour PK1 - B.R.I.C.K. / Registration for the training of the Prague Parkour PK1 club - B.R.I.C.K.
Vedený sportovní trénink parkour se zaměřením na všestranný rozvoj a intenzivní sportovní průpravu na závodní formu v parkour a OCR
Běžné hodiny tréninku: 1xtýdně 19:30-21:30 (začátek 14. srpna 2020) - 120 minut
Místo konání: Tatran Střešovice (Sibeliova 368, 162 00 Praha 6-Střešovice), její pozemek a přilehlé okolí
Cena tréninků: 300,- Kč / 120 minut (jsme nezisková organizace) splatná do 2 dní před účastí na tréninku + 100,- členský poplatek klubu asociaci (1x ročně)
Číslo účtu: 2901664380/2010
Variabilní symbol (datum narození dítěte ve tvaru rrrrmmdd): např. 19990827 při narození 27. srpna 1999
/
Guided parkour sports training with a focus on all-round development and intensive sports preparation for the racing form in Parkour and OCR
Regular training hours: 1 per week  17:30-19:00 (beginning August 14, 2020) - 120 minutes
Venue: Tatran Střešovice (Sibeliova 368, 162 00 Prague 6-Střešovice), it's land and surrounding area
Price of training: 300, - CZK / 120 minutes (we are a non-profit organization) payable 2 days before participation in the training + 100, - a fee for Prague Parkour PK1 membership (1x per year)
Account number: 2901664380/2010
Variable symbol (date of birth of the child in the form yyyymmmdd): eg 19990827 at birth on 27 August 1999
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Přihlášku vyplňuji v jazyku (vyberte) / I fill in the application in the language (choose) *
Příjmení / Surname *
Jméno/ First name *
Telefonní číslo / Tel No. *
Datum narození / Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Rodné číslo / Passport number *
Rodné číslo jsme nuceni vyžadovat ve smyslu Zákona o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. Děkujeme za pochopení. / Required by law. If do not have, write Passport No.
Ulice a č. p. / č. o. trvalého bydliště / Street and No *
Město trvalého bydliště / City
PSČ trvalého bydliště / ZIP code
Zdravotní pojišťovna / Insurance group *
V první den účasti mého dítěte na tréninku podepíšu papírovou přihlášku, která mi bude předložena, případně zaslána na e-mail. / On the first day of my child's participation in the training, I will sign a paper application, which will be submitted to me or sent to my e-mail. *
Přihlašuji výše jmenovaného zároveň jako člena registrovaného pod Českou asociací parkouru a díky tomu mám zajištěné úrazové pojištění pro výše jmenovaného za členský poplatek 100,- (a tím mohu čerpat i další výhody) / I am registering the above-mentioned at the same time as a member registered under the Czech Association of Parkour and thanks to that I have secured accident insurance for the above-mentioned for a membership fee of 100 CZK (and thus I can draw other benefits) *
BEZPEČNOSTNÍ POUČENÍ: Akce se dítě účastní na vlastní nebezpečí. Jako zákonný zástupce jsem si vědom/a, že parkour může být nebezpečná aktivita, při které při neuposlechnutí lektora či svévolné činnosti může dojít i ke smrtelnému zranění. Instruktoři jsou školeni, aby učili parkour bezpečně. Pokud se dítě stane nebezpečné sobě nebo okolí, instruktor si dle svého uvážení vyhrazuje právo dítě z bezpečnostních důvodů posadit po zbytek hodiny na lavičku. Při opakujících se kázeňských problémech může dojít i k vyloučení z kurzu bez náhrady kurzovného. / SAFETY INSTRUCTIONS: The child participates in the event at his own risk. As a legal representative, I am aware that parkour can be a dangerous activity, which can result in fatal injury if disobeying the instructor or arbitrary activity. Instructors are trained to teach parkour safely. If the child becomes dangerous to himself or his surroundings, the instructor reserves the right, at his discretion, to place the child on a bench for the rest of the hour. In case of recurring disciplinary problems, exclusion from the course may occur without refund of the course fee. *
Souhlas s komerčním sdělením / Consent to a commercial communication
Clear selection
Souhlas s poskytnutím osobních údajů / Privacy policy agreement
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy