Ankieta kierowana do mieszkańców powiatu wadowickiego
Szanowni Państwo Mieszkańcy powiatu wadowickiego,

zapraszamy do udziału w anonimowej ankiecie, adresowanej do mieszkańców powiatu wadowickiego. Ankieta jest częścią badań prowadzonych w ramach diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu. Niniejsze prace prowadzone są w związku z budowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021-2027. Państwa opinia i proponowane inicjatywy przyczynią się do efektywniejszej alokacji środków publicznych, których efektem będzie pełniejsze zaspokajanie potrzeb wszystkich grup społecznych, funkcjonujących na terenie powiatu.
Prosimy ująć odpowiedź w szerokim kontekście, ewentualne odniesienia do ostatniego okresu związanego z epidemią koronawirusa prosimy ująć w informacji dodatkowej znajdującej się na końcu kwestionariusza ankiety.

W imieniu Zarządu Powiatu w Wadowicach bardzo dziękujemy za każdą opinię i zgłoszony pomysł. Zapraszamy do ankiety!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Jak ocenia Pani/Pan jakość oferty edukacyjnej na poziomie ponadpodstawowym na terenie powiatu, biorąc pod uwagę poniższe kryteria? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
1
2
3
4
5
nie mam opinii
liczba placówek publicznych i niepublicznych
oferta kształcenia
2. Jak ocenia Pani/Pan dostępność do edukacji, biorąc pod uwagą poniższe kryteria? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
1
2
3
4
5
nie mam opinii
ułatwienia w dojazdach
kontakty z rodzicami
wykorzystanie nowoczesnych technologii – (dziennik elektroniczny, strony internetowe szkół)
3. Jak ocenia Pani/Pan jakość transportu zbiorowego na terenie powiatu, biorąc pod uwagę poniższe kryteria? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
1
2
3
4
5
nie mam opinii
stan techniczny i jakość taboru
częstotliwość połączeń
dopasowanie do potrzeb mieszkańców
koszty transportu, ponoszone przez mieszkańców
4.  Jak ocenia Pani/Pan jakość organizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
5. Jak ocenia Pani/Pan dopasowanie oferty kulturalnej i sportowej do oczekiwań społeczności lokalnej? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
6. Jak ocenia Pani/Pan dostęp do ośrodków sportowych i terenów rekreacyjnych na terenie powiatu? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
7. Jak ocenia Pani/Pan poczucie bezpieczeństwa na terenie powiatu? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
8. Jak ocenia Pani/Pan pomoc Policji na terenie powiatu? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
9. Jak ocenia Pani/Pan pomoc Straży Pożarnej na terenie powiatu? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
10. Jak ocenia Pani/Pan jakość opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy na terenie powiatu, biorąc pod uwagę poniższe kryteria? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
1
2
3
4
5
nie mam opinii
dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych
oferta instytucji działających w obszarze pomocy społecznej
11. Jak ocenia Pani/Pan dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
12. Jak ocenia Pani/Pan jakość podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
13. Jak ocenia Pani/Pan dostęp do lekarzy specjalistów i poradni specjalistycznych na terenie powiatu? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
14. Jak ocenia Pani/Pan jakość specjalistycznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
15. Jak ocenia Pani/Pan jakość rynku pracy na terenie powiatu, biorąc pod uwagę poniższe kryteria? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
1
2
3
4
5
nie mam opinii
liczba miejsc pracy i ich zróżnicowanie
liczba nowych miejsc pracy w ostatnich trzech latach
poziom płac
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
16. Jak ocenia Pani/Pan liczbę i jakość inwestycji na terenie powiatu, w tym finansowanych z funduszy europejskich? *
Ocena w skali 1-5, gdzie: 1 - oznacza źle, a 5 – bardzo dobrze
17. Proszę wskazać zadanie, istotne z punktu widzenia mieszkańców, które powinno zostać zrealizowane na terenie powiatu wadowickiego w okresie od 2021 do 2027 roku?
(proszę podać: nazwę zadania, jego zwięzły opis oraz lokalizację i docelową grupę beneficjentów)
18. Odpowiedzi dodatkowe na powyższe pytania związane z okresem epidemii koronawirusa:
(proszę wskazać, którego pytania dotyczy odpowiedź uzupełniająca)
19. Płeć? *
Respondenta
20. Wiek? *
Respondenta
21. Wykształcenie? *
Respondenta
22. Miejsce zatrudnienia? *
Respondenta
23. Miejsce zamieszkania? *
Respondenta
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy