Diskriminimi dhe dhuna me bazë orientimin seksual dhe identitetin gjinor
1. Mosha: *
2. Rrethi në të cilin jeton: *
3. Ju lutem shënoni nivelin arsimor që keni përfunduar apo jeni duke kryer: *
4. Sexi *
Statusi civil *
6. A jeni aktualisht në punë? *
7. Me kë jeton aktualisht: *
8. Si e identifikoni veten *
9. A ju ka ndodhur gjatë këtij viti (2018), që për shkak të orientimit tuaj seksual apo identitetit gjinor t’ju (mund të zgjidhni më shumë se një opsion): *
Required
9.1. Nëse po, kjo situatë ka ndodhur në: *
Required
10. A keni raportuar incidentin në polici?
Nësë PO, cili ishte reagimi i policisë?
Nëse JO, cilat janë arsyet që nuk e raportuat në polici?
11. Cili është institucioni apo organizata që ju raportoni apo referoheni në rastet e situatave të dhunës dhe diskriminimit për shkak të orientimit seksual apo identitetit gjinor?
12. Jeni në dijeni se në Shqipëri ka ligje që mbrojnë personat e komunitetit LGBT nga Diskriminimi për shkak të orientimit seksual dhe gjinor?
13. A jeni të informuar mbi sëmundjet seksualisht të transmetushme dhe HIV/AIDS/ *
14. A përdorni masa mbrojtëse (kondom) kur kryeni marrëdhënie seksuale? *
15. A jeni testuar ndonjëherë në lidhje me IST-të në 12 muajt e fundit? *
16. A keni dalë hapur në lidhje me orientimin tuaj seksual apo identitetin gjinor? *
Nëse PO, me kë:
17. Cilat prej shërbimeve të mëposhtme mendoni se janë të nevojshme për situatën tuaj?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy