Bahagian Kesejahteraan Bandar (BKB)

  Captionless Image

  A. MAKLUMAT ASAS

  Bagi soalan 1 hingga 5, sila tandakan √ dalam ruang □ berkenaan.
  This is a required question
  This is a required question

  B. KEKERAPAN, KAEDAH, TEMPAT DAN TUJUAN BERURUSAN

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Bagi soalan 6 hingga 33, sila tandakan √ dalam ruang □ yang bersesuaian bagi menggambarkan tahap kepuasan anda mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh Bahagian Kesejahteraan Bandar, KPKT (BKB, KPKT)

  Captionless Image

  C : TERAS PERKHIDMATAN BAHAGIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, KPKT

  Sila jawab soalan C1 - C4 sekiranya anda menggunakan perkhidmatan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB); Sila jawab soalan C5 sekiranya anda menggunakan perkhidmatan Perlantikan Jawatankuasa Perwakilan Penduduk (JPP); ATAU Sila jawab soalan C6 sekiranya anda menggunakan perkhidmatan Program Local Agenda 21 (LA21)

  C1 : Permohonan PPKB

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C2 : Penyediaan Pakej Bantuan Di Bawah PPKB

  This is a required question

  C3 : Penyaluran Bantuan Di Bawah PPKB

  This is a required question

  C4 : Penyelarasan dan Pemantauan

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C5 : Pelantikan Pengerusi/Setiausaha/Ahli Jawatankuasa Perwakilan Penduduk (JPP)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C6 : Permohonan Program Local Agenda 21 (LA21)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  C7 : Khidmat Pengurusan Pelanggan

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  D : LANGKAH-LANGKAH PENAMBAHBAIKAN

  This is a required question

  Sekian, Terima Kasih. Kami Amat Menghargai Kerjasama Tuan/Puan Serta Masa Yang Diluangkan