แบบทดสอบเรื่อง ลักษณะของข้อมูล
ผู้ออกแบบทดสอบ :  นางสาวปณิษตา  สายแก้ว   กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนนราสิกขาลัย
วัตถุประสงค์  :  เพื่อประเมินความสามารถในการจำแนกลักษณะของข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : 1. ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อตอบคำถามได้  7 - 10  คะแนน  
                       2. ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อตอบคำถามได้  0 - 6  คะแนน
คำชี้แจง :        ให้คลิกเม้าท์หน้าตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว  และเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จแล้วให้คลิกที่ ปุ่ม Submit หรือปุ่ม ส่ง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ - นามสกุล  (ใส่คำนำหน้านาม  ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว ด้วย) *
เลขที่ *
ระดับชั้น/ห้องเรียน *
1.  ข้อมูลประเภทใด ที่มนุษย์รับรู้ข้อมูลนี้ได้ด้วยหู *
2. ข้อมูลประเภทใด ที่สุนัขรับรู้ข้อมูลนี้ได้ด้วยจมูก *
3. ทั้งหอมและเหม็นจัดเป็นข้อมูลประเภทใด *
4. ความอร่อยได้จากการรับข้อมูลประเภทใด *
5. บทเพลงที่ขับกล่อมผ่านเครื่องเล่นแผ่นเสียง จัดเป็นข้อมูลประเภทใด *
6. หนาว ร้อน เย็น และอุ่น คือข้อมูลประเภทใด *
7. รับสัญญาณข้อมูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย *
8. ข้อมูลประเภทใด ที่มีผิวหนังทำหน้าที่รับข้อมูล *
9. ข้อมูลประเภทใด ที่มีดวงตาทำหน้าที่รับข้อมูล *
10. ข้อมูลประเภทใด ที่มีลิ้นทำหน้าที่รับข้อมูล *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy