SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ YPATYBIŲ KLAUSIMYNAS
KIEK ŠI PASLAUGOS YPATYBĖ YRA SVARBI JUMS, KAIP KLIENTUI? *
1 - nesvarbi
2 - šiek tiek svarbi
3 - vidutiniškai svarbi
4 - svarbi
5 - labai svarbi
Trumpas atsiliepimo skambinant telefonu laukimo laikas
Trumpas atsako į elektroninį laišką laukimo laikas
Lengva sužinoti kokiame etape yra pateikto užsakymo vykdymas
Maža paslaugos suteikimo trukmė nuo užsakymo iki pat pilno paslaugos pateikimo
Mandagumas ir draugiškumas kiekvienam klientui
Dėmesys ir pagarba kiekvienam klientui
Aiški, lengvai suprantama informacija apie paslaugas ir būtinus atlikti veiksmus interneto svetainėje
Aiški, lengvai suprantama informacija apie paslaugas ir būtinus atlikti veiksmus savivaldybės administracijos patalpose
Savivaldybės darbuotojų gebėjimas tiksliai išsiaiškinti poreikius ir informuoti apie būtinus atlikti veiksmus norint gauti paslaugą
Paslaugos gavimas neišeinat iš namų (e-paslaugos)
Aiškiai aprašyta paslaugos suteikimo veiksmų seka
Greitas atsakymas į užklausą
Trumpa eilė paslaugai gauti
Trumpa laukimo eilė atvykus paslaugai gauti į savivaldybės administraciją
Fizinis savivaldybės tarnautojų grožis
Paslaugos užsakymas ir visų dokumentų pateikimas „iš pirmo karto“
Neilga paslaugos užsakymo trukmė
Galimybė gauti paslaugas arčiau gyvenamosios vietos (seniūnijoje)
Mažas rinkliavos už paslaugas dydis (kur taikomas)
Savivaldybės tarnautojų humoro jausmas
Nėra klaidų savivaldybės klientams pateikiamuose su paslauga susijusiuose dokumentuose
Greitas ir efektyvus klaidų ir nesusipratimų ištaisymas
Savivaldybės tarnautojų punktualumas (suderintų susitikimų laiko laikymasis)
Paslaugų suteikimas anksčiau pažadėto laiko
ĮVERTINKITE, KIEK STIPRIAI ŠI PASLAUGOS YPATYBĖ PASTEBIMA JUMS BENDRAUJANT SU SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJAIS *
1 - nepastebiu
2 - kartais pastebiu
3 - pastebiu
4 - dažnai pastebiu
5 - labai dažnai pastebiu
Trumpas atsiliepimo skambinant telefonu laukimo laikas
Trumpas atsako į elektroninį laišką laukimo laikas
Lengva sužinoti kokiame etape yra pateikto užsakymo vykdymas
Maža paslaugos suteikimo trukmė nuo užsakymo iki pat pilno paslaugos pateikimo
Mandagumas ir draugiškumas kiekvienam klientui
Dėmesys ir pagarba kiekvienam klientui
Aiški, lengvai suprantama informacija apie paslaugas ir būtinus atlikti veiksmus interneto svetainėje
Aiški, lengvai suprantama informacija apie paslaugas ir būtinus atlikti veiksmus savivaldybės administracijos patalposeilutė
Savivaldybės darbuotojų gebėjimas tiksliai išsiaiškinti poreikius ir informuoti apie būtinus atlikti veiksmus norint gauti paslaugą
Paslaugos gavimas neišeinat iš namų (e-paslaugos)
Aiškiai aprašyta paslaugos suteikimo veiksmų seka
Greitas atsakymas į užklausą
Trumpa eilė paslaugai gauti
Trumpa laukimo eilė atvykus paslaugai gauti į savivaldybės administraciją
Fizinis savivaldybės tarnautojų grožis
Paslaugos užsakymas ir visų dokumentų pateikimas „iš pirmo karto“
Neilga paslaugos užsakymo trukmė
Galimybė gauti paslaugas arčiau gyvenamosios vietos (seniūnijoje)
Mažas rinkliavos už paslaugas dydis (kur taikomas)
Savivaldybės tarnautojų humoro jausmas
Nėra klaidų savivaldybės klientams pateikiamuose su paslauga susijusiuose dokumentuose
Greitas ir efektyvus klaidų ir nesusipratimų ištaisymas
Savivaldybės tarnautojų punktualumas (suderintų susitikimų laiko laikymasis)
Paslaugų suteikimas anksčiau pažadėto laiko
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy