HERO 2021 - registrace
Formulář pro registraci do závodu HERO 2021, který se uskuteční v sobotu 2021 v Šindelové.

NUTNO VYPLNIT VŠECHNA POLE!

KOMPLETNÍ INFORMACE K ZÁVODU NA www.sindelcup.com

Startovné: 850Kč / závodící - doprovod je zadarmo.
ÚHRADA startovného proběhne v lednu 2021 - dostanete od nás emailem fakturu k proplacení!
Startovné je nevratné, v případě potřeby jde přepsat na jinou osobu!

Harmonogram: https://www.sindelcup.com/harmonogram
Propozice: https://www.sindelcup.com/sobota2021


Registration form for the HERO 2021 race, which will take place on Saturday 2021 in Šindelová.

ALL FIELDS MUST BE FILLED!

COMPLETE INFORMATION ABOUT THE RACE AT www.sindelcup.com

Entry fee: 850 CZK / competitor - accompaniment is free.
Entry fee PAYMENT will start in January 2021 - you will receive an invoice from us by email for payment!
The entry fee is non-refundable, if necessary it can be rewritten to another person!

Schedule: https://www.sindelcup.com/harmonogram
Info (propositions): https://www.sindelcup.com/sobota2021
Email address *
Jméno a příjmení závodníka / Name and surname competitor *
Jméno a příjmení povinného doprovodu závodníka / Name and surname of compulsory Caddy (support) *
KLUB - Město - Země závodníka / club - city - country *
MUŽ - ŽENA / Man - Woman *
Telefonní číslo / phone number *
Velikost trika závodníka / t-shirt size *
SOUHALSÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. / I AGREE WITH THE PROCESSING OF PERSONAL DATA. *
PŘEČETL JSEM SI PROPOZICE a jsem obeznámen s nebezpečím a náročností tratí! Dále prohlašuji, že jsem zdravý a schopný závod absolvovat. / I READ THE PROPOSITIONS and I am familiar with the danger and difficulty of the tracks! I hereby declare that I am healthy and able to complete the race. *
BERU V POTAZ, že závodím na vlastní nebezpečí a vím, že jsem účastníkem provozu na pozemních komunikacích. / I TAKE INQUIRY that the race is at my own risk and I know that I am a participant in road traffic. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy