Behoefteonderzoek/Enquête sur vos besoins
Met het oog op onze nationale colloquium op 6 oktober 2020, wil het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw haar dienstverlening aanpassen aan de behoeften van de lokale verkozenen en professionelen in België. Aangezien het forum online geopend blijft, hopen we dat in deze uitzonderlijke tijden van quarantaine u met interest zal reageren op onze enquête over uw behoeften. Uw antwoorden zullen ook de co-constructie van een samenwerkingsplatform mogelijk maken voor een geïntegreerde benadering van veiligheid die binnenkort online op onze website zal worden geplaatst. De enquête invullen duurt 5-10 minuten.

Recente aanpassingen van het Belgisch Forum :
- een vernieuwde en multidisciplinaire beheerscomité, uw deelname is altijd welkom !
- een roterend voorzitterschap
- een nieuwe website : https://www.urbansecurity.be/spip.php?page=zone en een vernieuwde zoekmotor per thema voorbehouden voor leden van Het Belgisch Forum: https://www.urbansecurity.be/spip.php?page=zone
- de analyse van een jaarlijkse thematiek ivm de lokale preventie en veiligheidsbeleid
- de nationalisering van de netwerken voor een betere kennis en betere uitwisselingen van de lokale praktijken.

En vue de notre colloque national du 6 octobre 2020, le Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine asbl souhaite adapter son offre de services aux besoins des élus locaux et professionnels de terrain en Belgique, afin de continuer à répondre à vos attentes, en ces temps très particuliers de confinement où le Forum reste ouvert en ligne. Vos réponses permettront également la co-construction de la plateforme collaborative pour une approche intégrée de la sécurité qui sera mise en ligne prochainement sur notre site. L'enquête dure 5 à 10 minutes.

Récents changements du Forum Belge :
- un renouvellement du comité de gestion multidisciplinaire, toujours ouvert à votre candidature et à votre participation !
- une présidence annuelle tournante
- un nouveau site web : www.urbansecurity.be et un nouveau moteur de recherche par thématique réservé aux membres : https://www.urbansecurity.be/spip.php?page=zone
- l'analyse d'une thématique annuelle de travail, liée aux politiques locales de prévention et de sécurité
- la nationalisation des réseaux pour une meilleure connaissance et de meilleurs échanges de pratiques locales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dans le cadre de la recherche d'un de nos stagiaires, nous vous demandons de répondre à l'enquête suivante sur les "nuisances" : https://docs.google.com/forms/d/1-XXUXdC2yctL0YcH4UlJ694qZST4qweGZB9eklxH810/prefill
Merci beaucoup!

In het kader van het onderzoek van een van onze stagiaires zouden wij u graag vragen om de volgende enquete rond 'overlast' in te vullen: https://docs.google.com/forms/d/1-XXUXdC2yctL0YcH4UlJ694qZST4qweGZB9eklxH810/prefill
Hartelijk bedankt!
Choisissez votre langue/Kies uw taal *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy