Срещу уреждането на мачове
Анонимна анкета
Вашата възраст *
Your answer
Б.1. Каква е Вашата позиция във футбола? *
Каква е Вашата националност? *
Какво разбираме под уреждане на мачове?
Уреждането на мачове не е идентично с корупцията и / или манипулирането на спортни състезания чрез финансови средства и / или евентуално партньорски натиск и заплаха от физическо насилие. Вместо това то включва различни комбинации от финансови и не финансови фактори, които формират мотивацията на участващите страни. В духа на спорта и лоялната конкуренция, резултатът от спортен мач трябва да бъде постигнат само чрез максимална ангажираност и победа на всеки от състезателите. По този начин, като уреждане на мачове може да бъде определено всяко умишлено действие или бездействие, което поражда спортен резултат, който е несъвместим с действителните възможности на играч или екип; също така обхваща всяко действие или бездействие, което може да повлияе на резултата от спортната среща.
Секция 1
Схващане / феномен на уредени мачове във футбола
В.1.а. Според Вас, колко сериозен е проблема с уреждането на мачове в професионалния футбол във Вашата страна? *
Ниско
Високо
В.1.б. Според Вас, колко сериозен е проблема с уреждането на мачове в аматьорския футбол във Вашата страна? *
Ниско
Високо
В.2.1.а. Какъв според Вас е процента на футболистите, които участват в уреждане на мачове в професионалния футбол? *
В.2.1.б. Какъв според Вас е процента на футболистите, които участват в уреждане на мачове в аматьорския футбол? *
В.2.2.а.Какъв според Вас е процентът на останалите участници във футболна среща (треньори, административен персонал, президенти, фенове), които участват уреждането на мачове в професионалния футбол? *
В.2.2.а.Какъв според Вас е процентът на останалите участници във футболна среща (треньори, административен персонал, президенти, фенове), които участват уреждането на мачове в аматьорския футбол? *
В.3. Според Вас кои от следните фактори или техни комбинации в каква степен са отговорни за уреждането на мачове?
Организираната престъпност (в професионалния футбол) *
Ниско
Високо
Организираната престъпност (в аматьорския футбол) *
Ниско
Високо
Липсата на строга клубна политика срещу уреждането на мачове (в професионалния футбол) *
Ниско
Високо
Липсата на строга клубна политика срещу уреждането на мачове (в аматьорския футбол) *
Ниско
Високо
Алчност от страна на някои играчи / треньори / членове на персонала (в професионалния футбол) *
Ниско
Високо
Алчност от страна на някои играчи / треньори / членове на персонала (в аматьорския футбол) *
Ниско
Високо
Икономически проблеми на футболистите (в професионалния футбол) *
Ниско
Високо
Икономически проблеми на футболистите (в аматьорския футбол) *
Ниско
Високо
Пристрастяване към хазарта при някои играчи / треньори / членове на персонала (в професионалния футбол) *
Ниско
Високо
Пристрастяване към хазарта при някои играчи / треньори / членове на персонала (в аматьорския футбол) *
Ниско
Високо
Външен натиск върху играчите, напр. финансови награди, натиск от приятели (в професионалния футбол) *
Ниско
Високо
Външен натиск върху играчите, напр. финансови награди, натиск от приятели (в аматьорския футбол) *
Ниско
Високо
Липса на почтеност в света на спорта като цяло (в професионалния футбол) *
Ниско
Високо
Липса на почтеност в света на спорта като цяло (в аматьорския футбол) *
Ниско
Високо
Липса на сериозни санкции и тяхното прилагане (в професионалния футбол) *
Ниско
Високо
Липса на сериозни санкции и тяхното прилагане (в аматьорския футбол) *
Ниско
Високо
Липса на добро управление и на правила в спорта (в професионалния футбол) *
Ниско
Високо
Липса на добро управление и на правила в спорта (в аматьорския футбол) *
Ниско
Високо
Липса на етични стандарти в цялото общество (в професионалния футбол) *
Ниско
Високо
Липса на етични стандарти в цялото общество (в аматьорския футбол) *
Ниско
Високо
В.4. Според Вас кои са най-важните последици от уреждане на мачове?
Намаляване на доверието в спорта като цяло (в професионалния футбол) *
Ниско
Високо
Намаляване на доверието в спорта като цяло (в аматьорския футбол) *
Ниско
Високо
Щети върху духа на спорта (в професионалния футбол) *
Ниско
Високо
Щети върху духа на спорта (в аматьорския футбол) *
Ниско
Високо
Намаляване на доверието в конкретния спортен клуб (в професионалния футбол) *
Ниско
Високо
Намаляване на доверието в конкретния спортен клуб (в аматьорския футбол) *
Ниско
Високо
Секция 2
В.5.1.а. Някога участвали ли сте в уреждане на мачове? *
В.5.1.б. Някога правени ли са опити да Ви въвличат в уреждане на мачове?
В.5.1.в. Чували ли сте някога някой от лигата в която се състезавате да е въвличан в уреждане на мачове?
В.6. До каква степен според Вас уреждането на мачове е проблем в лигата, в която участвате?
Ниско
Високо
В.7. Според Вас кои от заинтересованите страни и до каква степен смятате, че могат да бъдат въвлечени в уреждането на мачове, в лигата, в която участвате?
Играчи *
Ниско
Високо
Треньори *
Ниско
Високо
Съдии *
Ниско
Високо
Президенти|Мениджъри|Друг персонал *
Ниско
Високо
Други страни *
Ниско
Високо
Секция 3 Мотивация по отношение уреждането на мачове
В.8. Според Вас, какви са основните причини, които водят до участие в уреждане на мачове на играчи или други заинтересовани страни във футбола?
Финансови стимули (залагания, подкуп и др.) *
Ниско
Високо
Не финансови стимули (а)(изнудване, сплашване, външен натиск, физически заплахи) *
Ниско
Високо
Не финансови стимули (б)(натиск от познати и приятели, необходимост от приемане в група, слабост на характера) *
Ниско
Високо
Не финансови стимули (в)(бартер, т.е. "обмяна" на полезен резултат в мач за купа или резултат от мач за първенство) *
Ниско
Високо
Лични причини, които имат отношение към спорта (например, личен успех и развитие, професионално израстване и др.) *
Ниско
Високо
В.9. Според Вас, какъв е паричният праг, който би мотивирал играч или друга заинтересована страна в уреждане на футболни мачове в лигата, в която се състезавате? *
Секция 4 Систематични аспекти на уреждането на мачове
В.10. Ако някои Ви предложи да участвате в уреждане на мачове как бихте реагирали? *
Ако отговорът Ви е "ще докладвам", моля посочете към кои органи ще се обърнете *
Your answer
По кой от следните начини бихте докладвали за уреждане на мачове? *
В.11. Какви трябва да са последствията според наказателното право и дисциплинарните правила във футбола за състезателите, останалите заинтересувани страни и футболните клубове въвлечени уреждане на мачове? *
В.12. Според Вас кои са най-ефективните начини за противодействие на уреждането на мачове?
Подобряване на съществуващите по настоящем разпоредби и закони, в частност подобряване на санкциите. *
Ниско
Восико
Подобряване на информацията и комуникацията между всички заинтересовани страни по отношение на рисковете и санкциите, както и по-широки негативни последици (например, трайно увреждане на репутацията) *
Ниско
Високо
Насърчаване на играчите, треньорите и другите заинтересованите страни да докладват всякакви доказателства или индикации за уреждане на мачове. *
Ниско
Високо
Назначаване или избиране на спортен омбудсман. *
Ниско
Високо
Назначаване или избиране на служител отговарящ за почтеността в клуба или футболния съюз. *
Ниско
Високо
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.