แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)

กรุณาเลือกที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านในการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ และกรุณาแบบตอบกลับภายใน 17 มี.ค.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. ความพอเพียงของวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์
  2. ความทันสมัยของวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์
  3. ความเร็วในการเข้าใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์
  4. การดูแลเอาใจใส่ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
  5. ความปลอดภัยในการใช้บริการ
  6. ความรวดเร็วในการให้บริการ
  7. การให้บริการฐานข้อมูลและการสืบค้นที่ทันสมัย
  8. ความรู้ทักษะและความชำนาญของผู้ให้บริการ
  9. ประโยชน์ที่หลากหลายของข้อมูลสารสนเทศ
  10. ความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลสารสนเทศ
  Please enter one response per row
  This is a required question