แบบฟอร์มแจ้งโอนค่าลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (Summer Course)

** เฉพาะนักเรียนที่ได้ทำการลงทะเบียนออนไลน์ไว้ในระบบและขอแจ้งชำระค่าเรียนผ่านบัญชีธนาคารของโรงเรียนค่ะ
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลการโอนชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์

  This is a required question
  This is a required question
  :
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  This is a required question