แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ฉลองรัชเฉลิมนคร กรองอักษรเทิดราชา": สหวิทยาการวิศาลศิลป์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดโดย ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑) ชื่อ-สกุล
Your answer
๒) ตำแหน่ง
Your answer
๓) หน่วยงาน
Your answer
๔) หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
๕) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)
Your answer
รับสมัครภายในวันพุธที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์: ๐๒-๕๗๙-๕๕๖๖-๘ ต่อ ๑๔๐๒
เว็บไซต์: http://www.lit.human.ku.ac.th

หมายเหตุ: ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นจึงจะได้รับหนังสือประกอบการประชุม

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms