Diagnostika stavu kultury v Cieszyně a Českém Těšíně (návštěvníci)
Vážená paní, vážený pane,

Město Cieszyn a zapsaný spolek EducationTalentCulture z Českého Těšína společně realizují projekt s názvem „Program pro Kulturu Těšína a Českého Těšína”. Jedním z projektových úkolů je provedení anketního průzkumu se záměrem seznámit se s názory obyvatel a návštěvníků Cieszyna a Českého Těšína na stav kulturního života v obou městech a současně diagnostika jejich potřeb v oblasti kultury. Proto Vás laskavě žádáme, abyste nám poskytli odpovědi na níže uvedené otázky. Anketa je anonymní. Mockrát děkujeme za pomoc při realizaci průzkumu.

Projektový tým

1. Jaký je hlavní cíl Vaší návštěvy Cieszyna/Českého Těšína? *
2. Jak často navštěvujete Cieszyn/Český Těšín? *
3a. Využil/a jste v roce 2017 nabídky kulturních institucí v Cieszyně? (1 – Ne, 2 – Ano, jednou nebo dvakrát, 3 – Ano, několikrát, 4 – Ano, mnohokrát) *
1
2
3
4
Divadlo Adama Mickiewicze (Teatr im. Adama Mickiewicza)
Muzeum Těšínského Slezska (Muzeum Śląska Cieszyńskiego)
Městská knihovna v Cieszyně (Biblioteka Miejska w Cieszynie)
Těšínské kulturní středisko Národní dům (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)
Soubor písní a tanců Těšínska (Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej)
Kino „Piast”
Těšínská knihovna (Książnica Cieszyńska)
Muzeum tiskařství v Cieszyně (Muzeum Drukarstwa w Cieszynie)
Zamek Cieszyn
Místní centrum kultury a odpočinku (Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji)
Muzeum IV. pluku Podhalaňských střelců (Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich)
Muzeum protestantismu (Muzeum Protestantyzmu)
Muzeum a knihovna Milosrdných bratří (Muzeum i Biblioteka O.O. Bonifratrów)
UL Kultury
Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”
Státní hudební škola I. a II. st. J. I. Paderewského (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. J.I. Paderewskiego)
Slezská univerzita – Fakulta umění v Cieszyně (Uniwersytet Śląski – Wydział Artystyczny w Cieszynie)
Jiná
3b. Využil/a jste v roce 2017 nabídky kulturních institucí v Českém Těšíně? (1 – Ne, 2 – Ano, jednou nebo dvakrát, 3 – Ano, několikrát, 4 – Ano, mnohokrát) *
1
2
3
4
Těšínské divadlo
Muzeum Těšínska
Městská knihovna v Českém Těšíně
Dům dětí a mládeže Český Těšín
Foklórní soubor Slezan Český Těšín
Kino „Central”
Kavárna a čítárna AVION
Cafe & Club DZIUPLA
PZKO
Kuturní a společenské středisko "Střelnice"
Jiná
4a. Jak hodnotíte kulturní nabídku vybraných kulturních institucí v Cieszyně? (1 – špatná, 2 – průměrná, 3 – dobrá, 4 – nevím) *
1
2
3
4
Divadlo Adama Mickiewicze (Teatr im. Adama Mickiewicza)
Muzeum Těšínského Slezska (Muzeum Śląska Cieszyńskiego)
Městská knihovna v Cieszyně (Biblioteka Miejska w Cieszynie)
Těšínské kulturní středisko Národní dům (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)
Soubor písní a tanců Těšínska (Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej)
Kino „Piast”
Těšínská knihovna (Książnica Cieszyńska)
Muzeum tiskařství v Cieszyně (Muzeum Drukarstwa w Cieszynie)
Zamek Cieszyn
Místní centrum kultury a odpočinku (Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji)
Muzeum IV. pluku Podhalaňských střelců (Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich)
Muzeum protestantismu (Muzeum Protestantyzmu)
Muzeum a knihovna Milosrdných bratří (Muzeum i Biblioteka O.O. Bonifratrów)
UL Kultury
Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”
Státní hudební škola I. a II. st. J. I. Paderewského (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. J.I. Paderewskiego)
Slezská univerzita – Fakulta umění v Cieszyně (Uniwersytet Śląski – Wydział Artystyczny w Cieszynie)
Jiná
4b. Jak hodnotíte kulturní nabídku vybraných kulturních institucí v Českém Těšíně? (1 – špatná, 2 – průměrná, 3 – dobrá, 4 – nevím) *
1
2
3
4
Těšínské divadlo
Muzeum Těšínska
Městská knihovna v Českém Těšíně
Dům dětí a mládeže Český Těšín
Foklórní soubor Slezan Český Těšín
Kino „Central”
Kavárna a čítárna AVION
Cafe & Club DZIUPLA
PZKO
Kuturní a společenské středisko "Střelnice"
Jiná
5. Jaké nejdůležitější akce/kulturní projekty, které se konají v Cieszyně/Českém Těšíně, znáte a kterých jste se zúčastnil/a?
Znám
Zúčastnil/a jsem se
Bracka Jesień (Pivovarské slavnosti v Cieszyně)
Těšínská muzejní noc/Cieszyńska Noc Muzeów
Těšínský jazzový festival
Cieszyńskie Prezentacje Filmowe
Cieszyńskie Wieczory Kabaretowe HECA
Dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu/Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej
Dny křesťanské kultury/Dni Kultury Chrześcijańskiej
Dni Teatru
Festiwal Filmowy „Wakacyjne Kadry“
Festiwal Muzyki im. J. Świdra
Festival divadel Moravy a Slezska
Festiwal Twórczości Studenckiej CIESZYNALIA
Festival Viva il Canto
Święto Szlaku Zabytków Techniki – Industriada
LAG – Letnia Akademia Gier
Mezinárodní festival Čtení nad Olzou
Mezinárodní divadelní festival „Bez hranic”
Mezinárodní studentský folklórní festival/Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
Hudba a písně středověké Evropy/Muzyka i Pieśni Średniowiecznej Europy
Putovní filmová přehlídka WATCH DOGS – lidská práva ve filmu
Filmová přehlídka Kino na hranici
Přehlídka studentské tvorby A rt+/Przegląd Twórczości Studentów A rt+
Rockování nad Olzou
Poklady z těšínské truhly/Skarby z cieszyńskiej trówły
Spektakle Teatru przy Parafii św. Elżbiety
Studencki Przegląd Filmowy czASKina
Svátek čaje/Święto Herbaty
Svátek tří bratří/Święto Trzech Braci
Narozeniny/Urodziny Zamku Cieszyn
výstavy a přednášky v Těšínské knihovně (Książnica Cieszyńska) v Cieszyně
výstavy a přednášky v Muzeu Těšínského Slezska (Muzeum Śląska Cieszyńskiego) v Cieszyně
Jiná
6. Jaký druh kulturní nabídky Vás nejvíce oslovuje? (označte nejvýš tři odpovědi, prosím) *
Required
7a. Z jakých zdrojů a jakým způsobem nejčastěji získáváte informace o kulturní nabídce v Cieszyně? (označte nejvýš tři možnosti, prosím) *
Required
7b. Z jakých zdrojů a jakým způsobem nejčastěji získáváte informace o kulturní nabídce v Českém Těšíně? (označte nejvýš tři možnosti, prosím) *
Required
8. Informují média (místní tisk, rozhlas, internet, plakáty, oznámení) o kulturní nabídce v Cieszyně/Českém Těšíně v dostatečné míře? (1 – rozhodně NE, 2 – spíše NE, 3 – dostatečně, 4 – spíše ANO, 5 – rozhodně ANO, 6 – těžko říct)
1
2
3
4
5
6
Cieszyn
Český Těšín
9. Souhlasíte s níže uvedenými výroky (Ano, souhlasím, Ne, nesouhlasím, těžko říct) *
ANO
NE
těžko říct
Kulturní nabídka v Cieszyně a Českém Těšíně na sebe navazuje a vzájemně se vhodně doplňuje
Mnoho zajímavých kulturních akcí v Cieszyně a Českém Těšíně se navzájem kryje (probíhají ve stejném termínu)
Kulturní nabídka v Cieszyně je určena především lidem nad 40 let věku
Kulturní nabídka v Českém Těšíně je určena především lidem nad 40 let věku
Obyvatelé Cieszyna nevyužívají kulturní nabídku v Českém Těšíně
Obyvatelé Českého Těšína nevyužívají kulturní nabídku v Cieszyně
Informace o kulturní nabídce v Cieszyně se k obyvatelům Českého Těšína nedostávají
Informace o kulturní nabídce v Českém Těšíně se k obyvatelům Cieszyna nedostávají
Z hlediska kulturní nabídky Cieszyn převyšuje ostatní města v našem regionu
Z hlediska kulturní nabídky Český Těšín převyšuje ostatní města v našem regionu
10a. S jakými překážkami se setkáváte při využívání kulturní nabídky v Českém Těšíně? (označte nejvýše dvě odpovědi, prosím) *
Required
10b. S jakými překážkami se setkáváte při využívání kulturní nabídky v Cieszyně? (označte nejvýše dvě odpovědi, prosím) *
Required
11a. Které z kulturních institucí a subjektů v Cieszyně patří dle Vašeho názoru k nejdůležitějším? (označte nejvýše tři odpovědi, prosím) *
Required
11b. Které z kulturních institucí a subjektů v Českém Těšíně patří dle Vašeho názoru k nejdůležitějším? (označte nejvýše tři odpovědi, prosím) *
Required
12. Co je podle Vás největší kulturní atrakcí (vizitkou) Cieszyna? *
Your answer
13. Co je podle Vás největší kulturní atrakcí (vizitkou) Českého Těšína? *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kreatus sp. z o.o.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms