แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของ ศธจ.สุพรรณบุรี
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลระบบสารสนเทศของ ศธจ.สุพรรณบุรี เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศของ ศธจ.สุพรรณบุรี ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาศนี้ด้วย
1.เพศ *
2.อาชีพปัจจุบัน *
Your answer
3.สถานที่ทำงาน *
Your answer
4.วัตถุประสงค์ของการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ *
Your answer
5.ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของ ศธจ.สุพรรณบุรี *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
3 ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจ
4 ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
5 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
6 มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
7 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
8 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
9 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
10 ใช้งานง่าย
11 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
6.ข้อเสนอแนะและปัญหาของการให้บริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms