แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจภาวะการมีงาานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 คำนำหน้าชื่อ *
1.2 ชื่อ *
Your answer
1.3 สกุล *
Your answer
1.4 เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
1.5 เลขรหัสนักศึกษา *
Your answer
1.6 หลักสูตร *
1.7 สถานะการเกณฑ์ทหารปัจจุบัน (เฉพาะชาย)
1.8 สถานะการเป็นนักบวชปัจจุบัน *
1.9 สถานะการทำงานปัจจุบัน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service