Bli medlem av CODA Norge

Her kan du melde deg inn som medlem i Foreningen hørende barn av døve - CODA Norge. Enhver hørende person som har minst en døv forelder, kan bli medlem av foreningen. Det betales en kontingent for hovedmedlemmer, som må være over 18 år, og en for barne- og ungdomsmedlemmer. Satsene fastsettes av årsmøtet. For å ha stemmerett på årsmøtet må man være hovedmedlem og ha betalt kontingenten for det aktuelle året.
  This is a required question

  Innmelding for hovedmedlem

  Denne delen av innmeldingskjemaet er for hovedmedlemmer - altså for hørende over 18 år, som har minst en døv forelder. Kontingenten er kr. 300 per år.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Innmelding for barne- og ungdomsmedlemmer

  Denne delen av innmeldingsskjemaet er for barne- og ungdomsmedlemmer - altså hørende barn under 18 år, som har minst en døv forelder. Kontingenten er kr. 150 per år.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Innmelding for støttemedlem

  Denne delen av innmeldingsskjemaet er for alle som ønsker å støtte vår forenings arbeid. Valgfritt beløp
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question