แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2560
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สถานะของผู้ตอบแบบสำรวจ *
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย / รายการประเมินแต่ละข้อ ตามระดับความพึงพอใจของท่าน *
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความสะดวกในการรายงานตัวและลงทะเบียนอยู่ค่ายพักแรม
2. ความพร้อมในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
3. การปฐมนิเทศทำให้เกิดความเข้าใจในการอยู่ค่ายพักแรม
4. สถานที่พักมีความพร้อมด้านที่นอน ห้องน้ำและเหมาะสมต่อจำนวนนักเรียน
5. ความรู้และทักษะที่ได้รับจากฐานบุกเบิก (เงื่อนต่าง ๆ )
6. ความรู้และทักษะที่ได้รับจากฐานบุกเบิก (เงื่อนผูกแน่น )
7. ความเหมาะสมด้านสถานที่ในการรับประทานอาหาร และคุณภาพอาหาร
8. กิจกรรมนันทนาการมีความสนุกรื่นเริง
9. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทำกิจกรรมนันทนาการ
10. ความเหมาะสมกิจกรรมผจญภัย (ฐานจานร่อน ทอยหลุม ลำเลียงลูกกอล์ฟ ฯลฯ)
11. ความเหมาะสมในด้านเวลากิจกรรมการแสดงชุมนุมรอบกองไฟ
12. ความสนุกของกิจกรรมการแสดงชุมนุมรอบกองไฟ
13. ความเหมาะสมในด้านเวลาและกิจกรรมที่ฝึกกายบริหาร
14. ความเหมาะสมช่วงเวลาในการเดินทางไกล (๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น )
15. ความเหมาะสมด้านเส้นทางในการเดินทางไกล
16. ความเหมาะสมด้านระยะทางในการเดินทางไกล
17. ความปลอดภัยของเส้นทางในการเดินทางไกล
18.ความเหมาะสมของเวลาในการอยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา ๒ วัน ๑ คืน
19.ความเหมาะสมในการอยู่ค่ายพักแรมที่โรงเรียน
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kjn.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms