แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาติดต่อราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
1 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผู้รับบริการ *
ชื่อหน่วยงาน หรือสถานศึกษาที่มาติดต่อ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of satriangthong school. Report Abuse