GET MOVING ! Ankèt aprè enstalasyon Miami Garden
Get Moving ! Miami Gardens se yon pwojè kolaboratif ki chita sou kreyasyon ak aktivasyon yon wout pou pyeton epi ak pou monte bekàn depi nan Meri vil la nan lwès jouk ri NW 187th. Pandan n’ap òganize aktivite yo ak enstalasyon fonksyonalite yo tankou pasaj pyeton ki pentire, ti pak ak pano siyalizasyon, n ap redefini espas piblik la pou amelyore sekirite, aksè, deplasman ak aktivite fizik nan Miami Gardens yo.
Ki laj ou?
Clear selection
Kesyon Afich
Get Moving ! Nou te plase Afich Miami Gardens yo sou twotwa nan mitan Miami Gardens pou ki montre ou distans lè w ap mache epi lè w ak bekàn pou ale nan destinasyon lokal yo, raple moun yo pou mete mas epi kenbe yon distans sosyal, ak mete jwèt amizan tankou marèl.
Ou te remake afich Get Moving ! lan sou twotwa yo ?
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Urban Health Partnerships. Report Abuse