"ઓનલાઈન રોજગાર ભરતીમેળો-૨૦૨૧"
મદદનીશ નિયામક રોજગાર કચેરી અને મોડેલ કેરિયર સેન્ટર,અમદાવાદ દ્વારા ઓનલાઇન રોજગાર ભરતીમેળાનું આયોજન સમયાંતરે કરવામાં આવે છે. જેમાં ભાગ લેવા માટે આપની વિગત આ ગૂગલ ફોર્મમાં આપવી આવશ્યક છે. આ ઇવેન્ટમાં ભાગ લેવા કોઈપણ પ્રકારની ફી ચુકવવાની રહેશે નહિ નિઃશુલ્ક છે.
Name (ઉમેદવારનું પૂરુ નામ )
Address ( રહેઠાણનું સરનામું )
Date of Birth ( જન્મ તારીખ )
Gender (જાતી)
Clear selection
Caste
Clear selection
Contact Number ( સંપર્ક નંબર )
E-mail id ( ઈ-મેઈલ એડ્રેસ )
Aadhar Number ( આધાર કાર્ડ નંબર )
Qualification ( ઉચ્ચતમ શૈક્ષણિક લાયકાત )
Passing Year ( પાસ કર્યા નું વર્ષ )
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy