Formular de înscriere la Concursul profesional de chimie „Candin Liteanu" - Ediția a XIX-a, 28 martie 2020
Email address *
Adresa e-mail (verificare) *
Your answer
Numele *
Your answer
Prenumele *
Your answer
CNP *
Your answer
Serie și număr CI *
Your answer
Adresa *
Your answer
Localitatea *
Your answer
Cod poștal *
Your answer
Județul *
Your answer
Telefon *
Your answer
Sunteți elev sau absolvent *
Required
Localitatea *
Your answer
Instituția unde studiați / Instituția absolvită *
Your answer
Clasa / Anul absolvirii *
Your answer
Adresa de e-mail a instituției *
Your answer
Numele și prenumele profesorului de chimie *
Your answer
Doresc să susțin concursul în limba *
Required
Doresc să particip la vizita organizată la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică *
Required
Am luat cunoștință de prevederile regulamentului de concurs *
Required
Susnumitul(a), cunoscând consecințele juridice prevăzute de Codul penal art. 320-327 (privind orice fals material în înscrisuri oficiale, falsul în declarații, uzul de fals etc. ), declar pe proprie răspundere, că informațiile oferite în prezenta cerere sunt corecte și reale. *
Required
Susnumitul(a), în calitate de candidat la Concursul Profesional „Candin Liteanu” organizat de Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, consimt în mod expres și neechivoc ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar și prin transmiterea legală către terți, în conformitate cu legislația europeană în vigoare - Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE, de către instituția publică de învățământ superior și de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări sau să exercite control asupra activității acesteia.Consimțământul exprimat liber și neechivoc acoperă prelucrările legitime de date operate de Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în perioada concursului.Înțeleg în totalitate și consimt asupra faptului că prelucrările de date operate de Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea nr.1/2011 sau de legislația subsecventă acesteia, precum și în scopurile care derivă din misiunea instituției de învățământ superior sau sunt în strânsă legătură cu această misiune. De asemenea, înțeleg că pot exercita oricând și nerestricționat drepturile ce decurg din aplicarea articolelor 15-22 ale Regulamentului 2016/679/UE, asumând totodată eventualele urmări ale exercitării precizate.Prezenta declarație acoperă prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv acelea cu funcție de identificare și biometrice. *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy