INDYWIDUALNA KARTA ZGŁOSZENIA
na wybraną formę doskonalenia organizowaną przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress”, ul. Korony Polskiej 15, 30-619 Kraków
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Proszę wybrać formę doskonalenia *
Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia *
Telefon kontaktowy *
Adres e-mail *
Adres zamieszkania uczestnika: *
Pełniona funkcja *
jeżeli w poprzednim punkcie wybrano "inna" proszę tutaj określić jaka:
Stopień awansu zawodowego *
Staż pracy pedagogicznej *
Nauczany przedmiot / prowadzone zajęcia *
Nazwa szkoły / przedszkola / placówki: *
E-mail szkoły / przedszkola / placówki: *
Telefon szkoły / przedszkola / placówki: *
Typ: *
Adres szkoły, przedszkola, placówki:
Adres ulica: *
Adres kod i miejscowość: *
Adres - powiat i gmina: *
Dane do faktury VAT
Nabywca: *
Odbiorca: *
NIP:
Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji formy doskonalenia jest dobrowolne, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w doskonaleniu. *
zgoda wymagana
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu rekrutacji i uczestnictwa w formach doskonalenia organizowanych przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress”, ul. Korony Polskiej 15, 30-619 Kraków. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
Odpowiedź dobrowolna
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „EduProgress” informacji o formach doskonalenia, usługach, publikacjach oraz innych działaniach NODN EduProgress, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, telefonu oraz przez każdy inny środek umożliwiający przesyłanie wiadomości na odległość pomiędzy komputerami lub innymi urządzeniami elektronicznymi zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Zgoda ma charakter zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdej chwili cofnięta.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Milkowski.biz. Report Abuse