17th international and 21st national ATECR conference
September 9th, 2022
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jméno / First name *
Příjmení / Surname *
Škola / Instituce // School or institution *
E-mail *
Telefon (pro potřeby rychlé komunikace) / Phone nr.
Poznámka pro organizátory / Any other comments
Souhlasím s poskytnutím uvedených údajů (GDPR).
Beru na vědomí, že online akce mohou být nahrávány a při prezenčních aktivitách souhlasím s pořizováním vizuálních, audio a technických záznamů. Pokud nechci být fotografován/a, nahráván/a upozorním a sdělím tuto skutečnost osobně při konkrétní akci fotografující, nahrávající osobě. V případě hromadného fotografování, nahrávání se vzdálím mimo dosah. Uvedené osobní údaje zůstávají pouze v naší interní databázi, datum a místo narození jsou nezbytně nutné údaje pro vydání a registraci osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění. / I agree to provide the above stated data (GDPR). I acknowledge that online events may be recorded and I agree with visual, audio and technical recordings during on-site activities. If I do not want to be photographed or recorded, I will notify and communicate this fact in person at a specific event to the photographing or recording person. In the case of bulk shooting or recording, I will get out of reach. The stated personal data remain only in our internal database, the date and place of birth are essentially necessary data for the issuance and registration of a certificate of completion of the educational program according to Act No. 563/2004 Coll., On pedagogical staff, as amended.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy