הסיפורים שלכם
לכל הסופרים היקרים!
אתם מוזמנים לשלוח לי סיפורים שאתם מחברים ואני מבטיחה
לפרסם באתר בכל פעם סיפורים נבחרים.
מחכה לסיפורים, חגית
שם פרטי *
התשובה שלך
שם משפחה *
התשובה שלך
בית ספר *
התשובה שלך
כיתה *
התשובה שלך
שם המורה *
שם פרטי ושם משפחה
התשובה שלך
הסיפור שלי *
התשובה שלך
שליחה
לעולם אל תשלח סיסמאות באמצעות Google Forms.
תוכן זה לא נוצר ולא נתמך על ידי Google.