Comentaris per millorar l'Associació

Des de la Junta Directiva de l’Associació d’Autoescoles de Tarragona volem, amb un afany de millorar constantment, saber les vostres opinions i idees respecte d'aquesta Associació, per poder així entre tots millorar exponencialment el servei que es dona a tots els associats i fer una comunitat cada cop més integrada i cohesionada, que treballi per a uns objectius comuns.

Avui dia, no s’entén des de cap àmbit professional, el treball individual, i es per això que volem que tots participem i aportem opinions, idees, coherències de millora. Només fa falta la nostre ment i idees noves per millorar (hem d'oblidar les velles idees). Si volem coses diferents, hem de fer coses diferents.

Es per això que us demanem que contesteu de la manera més constructiva possible (mai destructiva) les següents preguntes:
(Si vols, la enquesta pot ser totalment anònima. Només cal que la deixis a la associació sense cap nom).

Manel Castaño

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question

    Captionless Image