แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริกางานงานยานพาหนะ/พนักงานขับรถยนต์
วันที่ใช้รถ *
MM
/
DD
/
YYYY
รายชื่อพนักงานขับรถ *
๑. พนักงานขับรถขับรถโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร *
5
4
3
2
1
1.พนักงานขับรถขับรถโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร
2.พนักงานขับรถ ขับรถโดยปฏิบัติตามกฎจราจร
3.พนักงานขับรถมีความตรงต่อเวลาตามที่นัดหมาย
4.กริยามารยาทของพนักงานขับรถที่ให้บริการ
5.พนักงานขับรถมีความรู้ความชำนาญในเส้นทาง
6.บุคลิกภาพและการแต่งกายของพนักงานขับรถ สุภาพ เรียบร้อยเหมาะสม
7.ความสะอาดภายในและภายนอกรถ
8.การติดต่อประสานงานขอใช้รถและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่/ผู้จัดรถ
ภาพรวมในการให้บริการ *
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/ข้อความชมเชย
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy