Kajian Kepuasan Pelanggan - Kaunter

Kajian ini adalah bertujuan mendapatkan persepsi/menilai kepuasan pelanggan sebagai maklum balas bagi meningkatkan mutu dan perkhidmatan yang disediakan di bahagian kaunter Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai

Notis kerahsiaan: Ini adalah satu kajian tanpa nama. Maklumbalas kepada kajian ini adalah dianggap sulit dan oleh itu maklumbalas individu tidak akan dikeluarkan, bersama, atau diterbitkan. Keputusan tinjauan akan dilaporkan / dianalisis dalam agregat set data.

    This is a required question