PHIẾU ĐĂNG KÍ THỰC TẬP KỸ THUẬT K62
Để hỗ trợ cho việc liên hệ công ty tiếp nhận sinh viên K62 thực tập kỹ thuật, Viện ĐTVT đề nghị sinh viên có dự định đăng ký học phần thực tập kỹ thuật vào kỳ hè 20193 hoặc kỳ 20201 điền thông tin theo mẫu sau trước ngày 25/6/2020.
Chú ý: Sinh viên K62 đi thực tập trước từ 1/08 đến 01/09/2020, nhưng đăng ký học phần sau đó vào kỳ 20201. Kết quả thực tập kỳ hè 20193 sẽ được tính vào điểm kỳ 20201.
Đối với SV tự liên hệ công ty thực tập, ngoài đánh giá của Đơn vị tiếp nhận và Viện chấm Báo cáo thực tập, Viện sẽ thêm kiểm tra vấn đáp để xác thực về thực tế thực tập.
Họ tên sinh viên *
Ngày tháng năm sinh *
MM
/
DD
/
YYYY
Mã số sinh viên *
Lớp-khóa *
Điểm CPA *
Điện thoại liên hệ *
Email liên hệ (email HUST) *
Ngôn ngữ lập trình thành thạo nhất
Phần mềm mô phỏng thành thạo nhất
Phần mềm thiết kế mạch thành thạo nhất
Bạn muốn thực tập trong lĩnh vực nào? *
Required
Bạn muốn thực tập tại công ty nào? *
Bạn có thể xin được thực tập tại đơn vị nào, ghi rõ tên và địa chỉ của đơn vị này *
Nếu câu trả lời ở trên là "TỰ XIN ĐƠN VỊ THỰC TẬP", đề nghị bạn trả lời câu này. Nếu câu trả lời KHÔNG GHI RÕ thì Viện có thể phân công sinh viên vào các đơn vị ở danh sách trên nếu còn chỉ tiêu mặc dù sinh viên không chọn
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy