ONLINE EHLİYET SINAVI-16
AKAT EĞİTİM PROGRAMLARI
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1- Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir? *
2 points
Captionless Image
2- Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
*
2 points
3- Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? *
2 points
4- Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır? *
2 points
5- Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır? *
2 points
Captionless Image
6- Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
*
2 points
7- Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
*
2 points
8- 
I. Sıkan giysiler gevşetilir.
II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.
III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
      Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
*
2 points
9- Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
*
2 points
10- Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

*
2 points
Captionless Image
11- 
İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.
- Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.
- Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
- Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.
- Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?
*
2 points
12- Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür? *
2 points
13- Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
*
2 points
14- Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
*
2 points
15- Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
*
2 points
Captionless Image
16- Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
*
2 points
Captionless Image
17- Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
*
2 points
Captionless Image
18- 
  I. Aracın yük ve teknik özelliğine

II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
*
2 points
19- Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır? *
2 points
Captionless Image
20- Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? *
2 points
Captionless Image
21- Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır? *
2 points
Captionless Image
22- Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? *
2 points
Captionless Image
23- Şekildeki ışıklı trafik cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? *
2 points
Captionless Image
24- Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır? *
2 points
Captionless Image
25- Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez? *
2 points
Captionless Image
26- Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.
Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
*
2 points
Captionless Image
27- Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar? *
2 points
28- Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Dar bir kavisle dönmeli
*
2 points
Captionless Image
29- Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır? *
2 points
30- Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur? *
2 points
31- Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? *
2 points
Captionless Image
32- Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır? *
2 points
33- Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir? *
2 points
34- Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? *
2 points
Captionless Image
35- Hangi durumda aracın iki yönüne reflektör (yansıtıcı) konulmalıdır? *
2 points
36- "Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

*
2 points
37- Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur? *
2 points
38- Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? *
2 points
39- Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.

Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

*
2 points
40- Aşağıdakilerden hangisi akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur? *
2 points
41- Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır? *
2 points
42- Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir? *
2 points
43- Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda yakıt sisteminin görevidir? *
2 points
45- Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi, sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir? *
2 points
Captionless Image
46- Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? *
2 points
47- Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? *
2 points
Captionless Image
48- Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar? *
2 points
Captionless Image
49- Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? *
2 points
50- Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur? *
2 points
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy