Polityka państwa wobec alkoholu – Polska

Ankieta jest przeprowadzana jako część projektu Let it hAPYN koordynowanego przez Youth Alcohol Policy Network (www.lihapyn.eu). Celem badania jest zbadanie podejścia młodych ludzi wobec napojów alkoholowych. Proszę odpowiadać tak uczciwie, jak jest to możliwe, nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa. Wyniki będą wykorzystane po zebraniu wszystkich ankiet z danego kraju.

Dziękujemy za poświęcony czas!

    Captionless Image