Temps verbals. Valor

37 preguntes (a, b, c...)

  Identifica el temps verbal de les oracions següents i, després, indica el valor que té cada una.

  Grup A

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Grup B

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Grup C

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Grup D

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Grup E

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Grup F

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question