แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการบริการข้อมูลการตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) *
5
4
3
2
1
ความรวดเร็วในการเข้าถึง
ความเหมาะสมของข้อมูลภายใน
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) *
5
4
3
2
1
ความสวยงาม ความทันสมัยและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสม
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
5
4
3
2
1
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาในระดับใด
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบในระดับใด
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service