Między „twierdzą Europa” a polityką otwartych drzwi: Czy UE wyciągnęła lekcje z kryzysu migracyjnego? 16.11 // Between ‘fortress Europe’ and an open door policy: Has the EU learnt a lesson from the migration crisis? 16.11
English version below
--------------------------------------------
Warszawskie Biuro ECFR oraz Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
serdecznie zapraszają na debatę publiczną

"Między 'twierdzą Europa' a polityką otwartych drzwi:
Czy UE wyciągnęła lekcje z kryzysu migracyjnego?"

16 listopada w godzinach 15.30-17.00 w Fundacji im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a)

Dwa lata po kryzysie 2015 roku, kiedy setki tysięcy uchodźców napłynęły do nieprzygotowanej na ich przyjęcie Europy, problem migracji tylko pozornie może wydawać się bardziej odległy. Wprawdzie liczba uchodźców przybywających do Europy drastycznie spadła, szlak bałkański opustoszał w wyniku porozumienia UE z Turcją i zamknięcia granic przez niektóre państwa członkowskie, ale mijający rok jest rekordowy pod względem liczby utonięć w Morzu Śródziemnym. Sposoby ograniczania napływu migrantów do UE (zwłaszcza porozumienie z Libią) budzą poważne zastrzeżenia natury prawnej i humanitarnej. Unia zarzuciła kontrowersyjny projekt przymusowej relokacji, ale polityka azylowa wymaga reformy. Czy Europa wyciągnęła właściwie wnioski z kryzysu migracyjnego? Jak UE powinna rozłożyć ciężary i koszty przyjmowania uchodźców pomiędzy państwa członkowskie? Czy można pogodzić wysokie standardy humanitarne i postulat ochrony granic zewnętrznych UE przed nieregularną migracją? Jak wyglądać powinna polityka UE wobec krajów Afryki, skąd przybywa najwięcej imigrantów?

Zapraszamy do debaty, w której udział wezmą:

Mattia Toaldo – Senior Policy Fellow w European Council on Foreign Relations w Londynie
Konstanty Gebert – Dziennikarz i publicysta Gazety Wyborczej
Anna-Carin Öst – Dyrektorka Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce

Debatę będzie moderował Piotr Buras, Dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR).

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim – zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w debacie do 15 listopada poprzez formularz rejestracyjny poniżej.

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt:
Warszawskie Biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR)
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38
E.: warsaw@ecfr.eu

---------------------------------------------------
Warsaw Office of the European Council on Foreign Relations and the Heinrich Böll Foundation in Warsaw

have the pleasure of inviting you to the public debate:

"Between ‘fortress Europe’ and an open door policy:
Has the EU learnt a lesson from the migration crisis?"

16 November, 3.30-5.00 PM on the premises of the Stefan Batory Foundation (ul. Sapieżyńska 10a)

Two years after the crisis of 2015, when Europe proved woefully unprepared for thousands of refugees, the problem of migration cannot be easily relegated to the past. It is true that the number of refugees coming to Europe has drastically decreased, while the Balkan route has been deserted as a result of the EU-Turkish agreement and closing of borders by several member states. However, last year a record number of refugees died in the Mediterranean Sea and the means used to limit the inflow of migrants (in particular the recent agreement with Libya) raise serious legal and humanitarian concerns. Although the EU has abandoned a controversial compulsory relocation plan, its asylum policy still needs a reform. Has Europe learnt a lesson from the migration crisis? How should the EU distribute between the member states the burdens and costs of accommodating the refugees? Can high humanitarian requirements be reconciled with the need to protect EU's external borders from irregular migration? What should the EU's policy towards the African countries, from where the majority of immigrants are coming, be?

In order to address these questions, we invite you to a debate between:

Mattia Toaldo – Senior Policy Fellow at the European Council on Foreign Relations in London
Konstanty Gebert – Journalist at Gazeta Wyborcza
Anna-Carin Öst – the Head of the UNHCR Representation in Poland

The debate will be moderated by Piotr Buras, the Director of the ECFR Warsaw Office.

The debate will be held in English – simultaneous translation to Polish will be available.
Please confirm your participation until the 15th November via registration form below.

In case of problems with the online registration, please contact our office :
Warsaw Office of European Council on Foreign Relations (ECFR)
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
T.: +48 22 536 02 35, 22 536 02 38
E.: warsaw@ecfr.eu

First name/Imię *
Your answer
Last Name/Nazwisko *
Your answer
E-mail *
Your answer
Organisation/Organizacja *
Your answer
Your role in the organisation/stanowisko *
Your answer
I hereby agree for my personal data, which I disclose voluntarily, to be processed by Stefan Batory Foundation with its registered office in 00-215 Warsaw, Poland, Sapieżyńska 10a in accordance with all relevant laws of the Republic of Poland and in particular with Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Dz. U. year 2002, No 101, item 926, with all consecutive amendments). I also agree for the ECFR Warsaw keep me posted, by the means of electronic communication, and in particular by electronic mail (e-mail), with information as described in article 2 , point 2 of the Electronic Services Act of 18 July 2002 (Dz.U. No 144, par. 1204 with all consecutive amendments). I agree for my personal data to be processed as set in Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Dz. U. year 2002, No 133, par. 882). I hereby declare that I have been informed about the address of Administrator of my personal data, as well as my rights, to review, to modify and to delete my personal data./
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie, 00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie. Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez ECFR Warszawa i partnerów konferencji, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do mnie informacji w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przetwarzane zgodnie zuUstawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 roku, Nr 133, poz. 882).Ponadto oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o celu zbierania jak i o przysługującym mi prawie wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych.
Required
Chciał(a)bym otrzymywać newsletter ECFR Warszawa
Newsletter wysyłany jest w języku polskim / The newsletter is distributed only in Polish language.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms