Изпълнение на дейности за 2017 г. по одитен доклад на сметната палата
Код по НЕИСПУО *
Your answer
Населено място *
Your answer
Детска градина/училище *
Your answer
Дейности, свързани с общата подкрепа за личностно развитите *
да
не
наличие на библиотечно - информационно обслужване
грижа за здравето (наличие на зравен кабинет и медицинско лице в детската градина / училището
Процент деца и ученици, които в рамките на общата подкрепа за личностно развитие получават логопедична помощ *
в случай, че няма такива - впишете 0
Your answer
Изучава ли се фолклор на етносите (ромски фолклор) в детската градина/училището? *
При положителен отговор посочете броя на деца и ученици, изучаващи фолклор на етносите (ромски фолклор)
Your answer
Изучава ли се майчин език в детската градина/училището? *
При положителен отговор посочете броя ученици, изучаващи майчин език
Your answer
Посочете брой учители, ангажирани с училищни и извънучилищни дейности за образователна интеграция *
Your answer
Създанена ли е училищна система за повишаване квалификацията на учителите по приобщаващо образование и образователна интеграция? *
Посочете броя на повторно записаните (реинтегрирани) деца и ученици - в случай, че има такива
Your answer
Посочете брой на ученици, застрашени от отпадане поради нисък успех - в случай, че има такива
Your answer
Посочете брой на деца и ученици, напуснали поради сезонна или постоянна миграция на родителите - в случай, че имате такива информация
Your answer
Посочете брой ученици, напуснали поради възпрепятстване - в случай, че има такива
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms