ความรอบรู้ ชุดที่ 6
1. ใครเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค *
1 point
2. ใครทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) *
1 point
3. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ อกศจ. มีจำนวนเท่าใด *
1 point
4. วันที่ 1 เมษายน 2560 กระทรวงศึกษาธิการมีอายุครบรอบกี่ปี *
1 point
5. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคือใคร *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service