Enquête GGZ

c) 2015 Welkom bij de Zorgmeten App.

Met deze enquête kunt u de kwaliteit aangeven over uw ervaringen met de geestelijke gezondheidszorg. Met de anonieme gegevens kan uw gemeente de kwaliteit van haar zorgleveranciers monitoren en bijsturen. De zorgmeten App is een initiatief van Stichting NopCare en StimuCare en wordt technisch ondersteund door Cloudfaction. Deze enquête gaat over uw ervaringen met de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

De enquête wordt anoniem en vertrouwelijk gebruikt. Dit betekent dat niemand weet welke antwoorden u heeft gegeven. Ook worden uw gegevens niet met anderen gedeeld.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question