แจ้งผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักเกณฑ์การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก

1. นักศึกษาที่พักต่อในปีการศึกษา 2564 และมีความจำเป็นด้านการเงิน แจ้งผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับภาคการศึกษา 1/2564 โดยแบ่งการชำระเงินเป็น 2 ส่วน

2. นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมหอพักและค่าน้ำประปา ภายในกำหนดดังนี้
- ค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับภาคการศึกษา 1/2564 งวดแรก จำนวน 1 เดือน ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
- ค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับภาคการศึกษา 1/2564 งวดสอง จำนวน 4 เดือน ชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

3. นักศึกษาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ ให้ติดต่อสำนักงานเพื่อพิจารณาผ่อนปรนเป็นกรณีพิเศษ

4. นักศึกษาต้องแจ้งผ่อนผันการชำระเงิน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
ชื่อ-สกุล *
เลขประจำตัวประชาชนของนักศึกษา *
อาคารหอพัก *
หมายเลขห้องพัก *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. Report Abuse