Aanmeldingsformulier 2022
Deelname aan alle activiteiten van Stichting Gäölse jeugdcarnaval De Bökskes geschiedt op eigen risico /aanmeldingsformulieren ingeleverd na 3 december 2021 worden niet meer in behandeling genomen.

Ouder en of verzorger geeft, na indienen avn de aanmelding, hierbij toestemming om deel te nemen aan de loting van de Raad van Elf 2022 van de Stichting Gäölse Jeugdcarnaval “ De Bökskes”, met de kans op Jeugdprins, Jeugdprinses, Opperbok of hofnar te worden.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Naam: *
Adres: *
Woonplaats: *
Groep: *
Required
TEL / GSM nummer (van één van de ouders / verzorgers): *
Email (van één van de ouders / verzorgers): *
Reglement
REGLEMENT VOOR DEELNAME AAN DE GÄÖLSE JEUGDCARNAVAL.

De stichting Gäölse Jeugdcarnaval “De Bökskes” nodigt elk jaar opnieuw de leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool uit om deel te nemen aan de jeugdcarnaval. De leerlingen kunnen zich daarvoor opgeven door het invullen van een aanmeldingsformulier, zoals dat op de school wordt uitgereikt of kunt downloaden van onze site (www.bokskes.nl). Alleen volledig en door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger van het kind ondertekende formulieren zijn geldig.
Ook kinderen, die op een andere basisschool in groep 8 zitten en kinderen die speciaal onderwijs volgen, maar die onder andere omstandigheden in groep 8 van de gewone basisschool zouden hebben gezeten, kunnen zich aanmelden. Voorwaarde is, dat deze kinderen in Geulle of Waalsen / Moorveld woonachtig zijn.
Kinderen die niet in Geulle woonachtig zijn, maar wel de Geulse basisschool bezoeken, mogen zich aanmelden maar kunnen alleen meedoen als lid van de Raad van Elf, Opperbok, Hofnar of reservekandidaat. Dus alleen kinderen die in Geulle of Waalsen / Moorveld wonen, kunnen Jeugdprins of Jeugdprinses worden. Uit de aanmeldingen worden in het openbaar 15 kandidaten en twee reserves geloot. Maximaal kunnen dus 17 kinderen meedoen aan het jeugdcarnaval.
Momenten van loting zijn: A: Indien er meer dan 17 aanmeldingen zijn. Wanneer: Zo snel mogelijk na het sluiten van de aanmeldingen. B: Het loten van reserves (indien nodig) Moment 1: Samen met de eerste loting, indien er meer dan 17 aanmeldingen zijn. Moment 2: Op de kennismakingsbijeenkomst in de week voor de jeugdzitting, indien er meer dan 15 aanmeldingen zijn, echter niet meer dan 17 aanmeldingen. C. Loting voor prins, prinses, opperbok en hofnar, tijdens de jeugdzitting van de Bökskes.
Wie zich aanmeldt gaat er, samen met zijn ouders of wettelijk vertegenwoordiger, automatisch mee akkoord dat hij of zij door het lot aangewezen kan worden als jeugdprins, jeugdprinses, opperbok of hofnar, waarbij men er van uit moet gaan aanwezig te zijn bij alle activiteiten die door de Bökskes georganiseerd, en bezocht worden. De loting vindt plaats tijdens de grote jeugdzitting van de Bökskes. Alle kinderen, m.u.v. de reserves, loten mee voor jeugdprins, jeugdprinses, opperbok en hofnar. Uit alle jongens zal een jeugdprins geloot worden en uit alle meisjes een jeugdprinses. Voor de loting van de opperbok en hofnar is het niet van belang of het een jongen of een meisje is Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, ook niet voor de jeugdprins en de jeugdprinses. Wel dienen kinderen die buiten Geulle of Waalsen / Moorveld wonen voor een ophaal en correspondentieadres in Geulle of Waalsen / Moorveld te zorgen.
Als er in groep 8 te weinig aanmeldingen zijn, zal er een beroep worden gedaan op de kinderen van groep 7. De kinderen van groep 7 die buiten Geulle op school zitten, maar wel woonachtig zijn in Geulle, mogen ook deelnemen aan de loting. In dit geval zijn de kinderen van groep 8, die zich hebben aangemeld, van een plaats verzekerd en wordt geloot uit de kinderen van groep 7. Mocht dit niet tot een voldoende groot aantal kinderen leiden dan kan een beroep worden gedaan op de kinderen van groep 6 of lager. Kinderen die zich aanmelden van groep 6 of lager zullen niet meeloten voor prins. Prinses, opperbok of hofnar. Aanmeldingen na de sluiting van de inschrijftermijn worden niet in behandeling genomen.
Kinderen van deze groep(en)die zich aanmelden en bij de groep van 15 komen, mogen een jaar later in groep 8 opnieuw aan de loting deelnemen. Kinderen uit lagere groepen kunnen meerdere jaren in de raad van 11 zitten (of reserve) Als een kind uit groep 7 prins, prinses, opperbok of hofnar wordt mag hij/zij het jaar daarna wel nog voor de groep van 15 meeloten, maar niet meer meedoen bij de loting van prins, prinses, opperbok en hofnar. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Dit reglement werd vastgesteld door het bestuur van de Stichting Gäölse Jeugdcarnaval “De Bökskes” op 28 september 1992 en bijgesteld in januari 2020.

R.M.H. Limpens, voorzitter.
Reglement gelezen en accoord *
Required
Privacy Beleid Stichting Gäölse Jeugdcarnaval De Bökskes.
Stichting Gäölse Jeugdcarnaval De Bökskes, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Gäölse Jeugdcarnaval De Bökskes houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Stichting Gäölse Jeugdcarnaval De Bökskes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens Persoonsgegevens worden door Stichting Gäölse Jeugdcarnaval De Bökskes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over activiteiten en of uitnodigingen;
- Organiseren van activiteiten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Deelname als lid van de jeugdraad of artiest jeugdzitting.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen De Bökskes de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- *E-mailadres;
- *Telefoon of GSM nummer:
- Geslacht; (* van één van de ouders of verzorgers van het deelnemende kind)
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Uw persoonsgegevens worden door “De Bökskes” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode maximaal 2 jaar vanaf het moment van aanmelding.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Contactgegevens
Stichting Gäölse Jeugdcarnaval De Bökskes Oostbroek 21 6243 CB Geulle info@bokskes.nl
Privacy Beleid gelezen an accoord: *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy