กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ม.2
จงประเมินความพึงพอใจกิจกรรมที่นักเรียนลงทะเบียนเรียน กิจกรรมไหนไม่ได้เรียนไม่ต้องประเมิน
จงประเมินกิจกรรมที่ลงเบียนเรียน
ดี
ปานกลาง
พอใช้
English for Entertainment
English Variety
English คิดนอกกรอบ
Fun Flicks
Social Character
กระดานหรรษา
ก้อยเดอะสตาร์
การทำเครื่องดื่มสมุนไพร
เกมไพ่มหัศจรรย์
เกมส์จีนพาเพลิน
คณิตคิดเร็ว
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 4
คอหนังจีน
คิดคำนวณกวนในใจ
คิดได้ใช้เป็นไหม
งานเกษตร
งานเกษตร 2
งานบำรุงรักษารถยนต์
งานผลิตภัณฑ์
จิบน้ำชายามบ่าย
เจ้าสัวผู้ยิ่งใหญ่
ช่างประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
ท่องเที่ยวเมืองจีน
ทักษะดนตรี
ทักษะศิลป์
เทคโนโลยีการเกษตร
เที่ยวเมืองจีนไปกับฉัน
ธุรกิจขนาดย่อม
ธุรกิจทั่วไป
บทเพลงของพ่อ
บุคคลสำคัญของโลก
ปฏิบัติดนตรีสากล
ปฏิบัติดนตรีสากล
ประดิษฐ์ 3
พฤกษาพาเพลิน
พิมพ์ดีดไทย
ภาพกับจินตนาการ
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
ภาษาพาเพลิน
มหัศจรรย์โอริกามิ
รวมกันเฉพาะกิจ
ร้องเพลงจีน
รักษ์สิ่งแวดล้อม
รูปเรขาคณิตคิดอย่างสร้างสรรค์
เรียนจีนด้วยการ์ตูน
สนุกกับภาษาจีน
สมุดป้อบอัพ
เสริมความคิดและแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะวิทยาศาสตร์
ห้องหรรษา
อยู่อย่างไทย
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Submit
This form was created inside of โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms