Program-aansoeke: Toyota US Woordfees 2020 FRINGE
6 – 15 Maart 2020
SLUITINGSDATUM: 28 Junie 2019

ALGEMENE INLIGTING EN VOORWAARDES
Wie kan inskryf?
Enigiets en enigiemand. Klassieke musiek, stand-up, kontemporêre musiek, toneel, storievertel – wat jy ook al kan uitdink. Hierdie is die platform vir algemene onverantwoordelikheid en groot kansvattery. Bring wat jy het.

Wat het ons van jou af nodig?
Vul asseblief die aansoekvorm volledig in en stuur ’n opsomming (nie meer as twee bladsye nie) van wat jy beplan. Jy’s welkom om vir ons ’n video, presentation of mood board te stuur, wat ook al jou idee illustreer of verkoop. Indien jy ’n bestaande teks het, stuur dit gerus aan.

Wat dra die fees by?
Die Toyota US Woordfees verskaf basiese beligting en klank (PA system met ’n CD-speler), asook ’n verhoogbestuurder, een stage hand en een beligtingsoperateur vir die venue. Jy het 40 minute intrektyd voor elke show, en 10 minute strike-tyd na die show, plus twee ure tegniese intrek voor jou eerste optrede. Wees voorbereid. Om soveel kunstenaars as moontlik ’n kans te gee, verkies ons stukke moet 60 minute of korter wees. Ons bied twee tot drie optredes vir elke produksie aan, afhangend van die hoeveelheid inskrywings wat ontvang word. Indien jou show supergewild is, is daar altyd die moontlikheid om ’n ekstra show te skeduleer

Befondsing:
Die Woordfees verskaf die venue en tegniese toerusting, maar maak, as ’n reël, geen bydrae tot ontwikkelings-, reis- of verblyfkostes nie. Die deurinkomste word verdeel, tradisioneel 70/30% ten gunste van die kunstenaar. Indien jy sou wou aansoek doen vir ’n beperkte subsidie, stuur ’n volledige motivering en begroting aan.

Stel en props:
Intrek- en strike-tyd is beperk, en beskikbare ruimtes moet gedeel word met ander kunstenaars. Hou asseblief jou stel eenvoudig en maklik vervoerbaar. Geen vaste dekorstukke, skroewe of enige permanente strukture word toegelaat nie. Stuur asseblief vir ons ’n lys van props en dekorstukke wat jy beplan om te gebruik sodat ons vooraf weet of skedulering beïnvloed gaan word. Indien jy ’n stel- en beligtingsplan het, stuur dit ook asseblief vir ons aan.

Opvoerregte:
Dit is elke optrede se verantwoordelikheid om self opvoerregte met DALRO en/of SAMRO uit te klaar.

Ontvangserkenning:
Alle voorstelle ontvang ʼn ontvangserkenning teen 7 Augustus 2019.

Komplimentêre kaartjies:
Die Toyota US Woordfees maak voorsiening vir ʼn aantal komplimentêre kaartjies per venue – vir eie gebruik en ook vir media en borge. Waar komplimentêre sitplekke nie benut word nie, word dit voor vertonings weer te koop aangebied. 5% van sitplekke word uitgehou vir komplimentêre kaartjies.

Publisiteit en bemarking:
Elke optrede is vir sy eie publisiteit en bemarking verantwoordelik, wat ondersteun sal word met algemene bemarking en publisiteit deur die Toyota US Woordfees. Die Toyota US Woordfees aanvaar egter geen verantwoordelikheid vir die verskaffing van enige bemarkingsmateriaal aan optredes nie. Die Toyoya US Woordfees sit geen plakkate of baniere vir produksies op nie. Die Toyota US Woordfees sal wel ’n diensverskaffer aanwys met wie kunstenaars direk kan skakel. Die Toyota US Woordfees sal ’n elektroniese flyer oor die Fringe-fees versprei na die geskikte teikengehore.

Administrasiefooi:
Alle aansoeke moet vergesel word van ’n administrasiefooi. Hierdie is ’n eenmalige bedrag (BTW ingesluit) wat nie terugbetaalbaar is nie.
a) R300 vir alle aansoeke tot die hoofprogram
b) R160 vir studente
c) R100 vir Fringe-produksies

Elektroniese oorplasing van fondse:
Universiteit Stellenbosch
Standard Bank
Tak: Stellenbosch
Takkode: 050610
Rekeningnommer: 073006955
Verwysing: R5585/Produksienaam (Byvoorbeeld: Die meermin-kompleks)

Let wel: R5585 is die US Woordfees se kostepunt en nie ’n bedrag nie.

Indien die Toyota US Woordfees jou volledige aansoeke voor 31 Mei 2019 ontvang, kwalifiseer jy vir die “Early Bird”-promosie, en ontvang jy R100 afslag op jou aansoekfooi – so wees produktief, en jy kan verniet inskryf!
’n Bewys van betaling vir die administrasiefooi moet die ondersteunende dokumentasie van jou aansoek vergesel.

Ondersteunende dokumentasie:
Alle ondersteunende dokumentasie moet voor of op 28 Junie 2019 na wf2020@sun.ac.za gestuur word. ’n Aanlyn aansoek sonder die ondersteunende dokumentasie sal as onvolledig beskou word en sal nie in aanmerking geneem word vir die 2020-feesprogram nie.

Ondersteunende dokumentasie sluit in:
1. Begroting – Indien jy aansoek doen vir ’n beperkte subsidie, heg ʼn volledige begroting vir jou voorgestelde optrede by jou voorstel aan. Maak voorsiening vir alle moontlike uitgawes – ook reis, verblyf en stelvervoer. Verskaf soveel besonderhede moontlik in jou begroting. ’n Begrotingstemplaat is beskikbaar op ons webtuiste.
2. Geselskaplys – Voltooi asseblief die geselskap-inligtingsvorm ook beskikbaar op ons webtuiste.
3. Teks of omskrywende voorlegging – Indien daar reeds ’n teks vir jou voorgestelde produksie bestaan, stuur dit saam met jou aansoek in. Indien daar nog nie ’n teks bestaan nie, voorsien asseblief ’n omskrywende voorlegging (nie meer een bladsy nie) van wat jy beplan vir die produksie.
4. Bewys van betaling – Stuur die bewys van betaling vir die administrasiefooi saam met jou aansoek in.


Navrae:
Enige navrae kan gerig word aan wf2020@sun.ac.za of skakel 087 238 2078 tydens kantoorure.

AANSOEKVORM
1. Wat is die titel van jou voorgestelde aanbieding? *
Your answer
2. Wat is die naam van jou produksiehuis/groep/geselskap?
Your answer
3. Kontakpersoon se naam en van (Jou kontakpersoon dien as skakel tussen optrede en die Toyota US Woordfees en moet maklik bereikbaar wees, en in staat om besluite te neem): *
Your answer
4. Kontakpersoon se e-posadres (Die Toyota US Woordfees kommunikeer elektronies en daarom moet die kontakpersoon oor ’n e-posadres en selfoonnommer beskik): *
Your answer
5. Kontakpersoon se selfoonnommer: *
Your answer
6. Skryf ’n sinopsis van ten minste 50 en nie meer as 150 woorde nie, waarin jy jou aanbieding aan die Toyota US Woordfees bekendstel – wees kripties maar kreatief. Hierdie sal nie jou feesgidsbeskrywing wees nie, maar moet die keuringspaneel oriënteer en inlig oor tema en narratief (indien van toepassing). *
Your answer
7. In watter genre val jou voorgestelde optrede? *
Your answer
8. In watter taal (tale) word jou voorgestelde optrede aangebied? *
Required
9. Wie is die teikengehoor van jou voorgestelde optrede? (Kies net een opsie: “Gesin” sluit jeug en kinders in, terwyl “volwasse” kinders uitsluit, maar jeug kan insluit na gelang van die voorgestelde ouderdomsperk.) *
10. Indien jou voorgestelde optrede vir ’n volwasse gehoor bedoel is, watter ouderdomsperk stel jy voor:
11. Wat is die rede waarom jy die ouderdomsperk voorstel?
12. Indien jy by vraag 11 “Ander” gemerk het, omskryf asseblief die aard van die sensitiwiteit:
Your answer
13. Debuteer jou voorgestelde produksie by die Toyota US Woordfees? *
14. Verskaf volledige besonderhede van die vorige en toekomstige speelvakke:
Your answer
15. Verskaf volledige besonderhede van enige toekennings ontvang:
Your answer
16. Motiveer hoekom jou voorgestelde produksie deel van die Toyota US Woordfees-program behoort te wees: *
Your answer
17. Wat is die tydsduur van jou voorgestelde optrede? *
Your answer
GESELSKAP- EN PRODUKSIE-INLIGTING
18. Bestaan daar ’n volledige teks vir jou produksie (m.a.w. nie net ’n konsepvoorlegging nie)? *
19. Is dit ’n nuutgeskepte teks? *
20. Naam van skrywer: *
Your answer
21. Is jou teks ’n verwerking of vertaling van ’n bestaande werk?
22. Titel van oorspronklike werk:
Your answer
23. Oorspronklike skrywer:
Your answer
24. Naam van vertaler/verwerker:
Your answer
25. Wie is die regisseur van jou voorgestelde optrede? *
Your answer
26. Hoeveel mense is daar in die geselskap van jou voorgestelde produksie? Onthou ook om die produksiespan en ondersteuningspersoneel hierby in te sluit: *
Your answer
27. Van waar is jou produksiehuis/groep/geselskap? *
Your answer
28. Indien van toepassing, lys die musiekkunstenaar(s) wat deel uitmaak van jou voorgestelde produksie (laat weet dadelik indien dit verander, want dit beïnvloed skedulering):
Your answer
29. Deel ’n skakel hieronder na die musiek wat jy beplan om in jou voorgestelde produksie te gebruik:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service