Pierīgas partnerības novērtējums
Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes, Babītes un Olaines novadu teritorijā .Šobrīd veicam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģijas 2015-2020.gadam" vidusposma novērtējumu. Esam rīkojuši 5 LEADER projekta iesniegšanas kārtas, apmācības, seminārus un dažādus pasākumus.
Lai novērtētu LEADER programmas ietekmi un rezultātus, lūdzam Tevi iesaistīties.
Anketas aizpildīšana līdz 28.septembrim.
Email address *
Dzīves vieta *
Vecums
Dzimums
Vai zini, kas ir LEADER projekti?
Tava saistība ar LEADER?
Tava aktivitāte LEADER programmā?
0
1
2
3
vairāk
Iesniegto projektu skaits
Apstiprināto projektu skaits
Apmeklēto pasākumu skaits
Ja esi iesniedzis vai pieteicis LEADER projektu, tad mini konkrētas prasības, kas Tev sagādājušas problēmas?
Your answer
Pozitīvais, ar ko saskāries, iesniedzot vai īstenojot LEADER projektu?
Your answer
Kuru no zemāk uzskaitīto sabiedrisko projektu rezultātiem Tu vai Tavi radinieki esat izmantojuši/lietojuši/apmeklējuši:
Vai atbalstītie sabiedriskie projekti un to rezultāti saskan ar Taviem priekšstatiem par to, ko vajadzētu darīt Tavā dzīves vietā, lai veicinātu teritorijas pievilcību un attīstību?
Neatbilst
Atbilst
Kādus sabiedriskos projektus tavuprāt būtu jāatbalsta LEADER programmai?
Your answer
Kuru no zemāk uzskaitītajiem uzņēmējdarbības projektu rezultātiem/precēm/pakalpojumiem Tu vai Tavi radinieki esat izmantojuši/lietojuši/apmeklējuši:
Vai atbalstītie uzņēmējdarbības projekti un to rezultāti saskan ar Taviem priekšstatiem par to, ko vajadzētu darīt Tavā dzīves vietā, lai veicinātu teritorijas pievilcību un attīstību?
Neatbilst
Atbilsts
Kādus uzņēmējdarbības projektus tavuprāt būtu jāatbalsta LEADER programmai?
Your answer
Atzīmējiet tos faktorus, kurus LEADER projekti Tavuprāt ir ietekmējuši pozitīvi:
Ko Tu uzskati, kā svarīgu turpmāk:
1- Nav svarīgi
2- Mazsvarīgi
3- Vidēji svarīgi
4-Svarīgi
5- Ļoti svarīgi
Palielināt sporta aktivitāšu iespējas
Palielināt kultūras aktivitāšu iespējas
Palielināt nodarbinātības iespējas
Veicināt uzņēmējdarbības attīstību
Uzlabot publisko infrastruktūru
Novērtē Pierīgas partnerības aktivitātes
1 Nav svarīgi
2 - Mazsvarīgi
3- Vidēji svarīgi
4- Svarīgi
5- Ļoti svarīgi
Veicināt tūrisma attīstību Pierīgā
Veicināt savstarpējo kreditēšanas iespējas
Attīstīt inovatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas
Izpētīt viedo ciematu potenciālu teritorijā
Veicināt koprades telpu attīstību
Sniegt atbalstu nevalstiskajām organizācijām
veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu, bioekonomikas veicināšana
Mūžizglītības pakalpojumu klāsta paplašināšana
Jauniešu uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana
Nosauc konkrētus priekšlikumus vai projektus, ko vajadzētu darīt Tavā dzīvesvietā, lai veicinātu teritorijas pievilcību, attīstību, ekonomisko izaugsmi?
Your answer
Priekšlikumi Pierīgas partnerības darbības uzlabošanai un LEADER programmas īstenošanai
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service